DELA

Beslutet är oförnuftigt

Naturbruksskolan (som landskapet själv äger) är för oss det självklara valet under renoveringen av självstyrelsegårdens lagtingsdel. Naturbruksskolan är mest ändamålsenlig, kräver inga ombyggnationer och är totalekonomiskt förmånligast.

Att hyra upp lokaler på stan när det finns egna att tillgå känns inte förnuftigt. Därtill noteras stora problem med inomhusluften vid den tilltänkta lokalen på Strandgatan ( som för övrigt skall rivas så snart lagtinget flyttar ut) samt att det finns misstankar om mögel i lokalen. Naturbruksskolan är också till alla delar tillgänglig för personer med funktionshinder, vilket vi tycker är viktigt

En majoritet av medlemmarna i kanslikommissionen bestående av liberaler, socialdemokrater och moderat samling har valt ett annat alternativ. Vi respekterar ett demokratiskt majoritetsbeslut men vill genom detta inlägg klargöra våra ståndpunkter.

Veronica Thörnroos

C viceordförande

kanslikommissionen

Bert Häggblom

Obs medlem

kanslikommissionen

Brage Eklund ÅF Lagtingsledamot