DELA

Beslut om markinköp ikväll

I kväll onsdag kl. 19.00 på kommungården i Söderby tar Lemlands kommunfullmäktige ställning till markinköpet i Järsö/Nåtö-området som engagerat många medborgare. Fullmäktiges möte är öppet för allmänheten och agendan finns på www.lemland.ax på anslagstavlan. Det aktuella ärendet är §100. Förslaget från kommunstyrelsens majoritet är att kommunen skall köpa mark för över 20 euro/m2 för totalt 500.000 euro. Detta trots att det finns ett flertal andra avsevärt billigare alternativ som dessutom är mer passliga för ändamålet; äldreomsorg. Mitt förslag i kommunstyrelsen var ett område för 5 euro/m2 eller totalt 100.000 euro på vilket man med fördel kan bygga äldreboende.

Lemlands kommun har en god ekonomi samtidigt som servicenivån anses hög.
Orsaken till detta är att man fört en ansvarsfull ekonomisk politik och prioriterat motiverade satsningar. Detta bör man enligt mitt förmenande fortsätta med. Att, som kommunstyrelsens majoritet nu vill göra, betala 400.000 euro för mycket i onödan för mark kan inte anses vara exempel på sådan politik. Det är tvärt om att förfara ovarsamt med skattebetalarnas pengar. Istället borde pengarna satsas på att bygga ett så bra äldreboende som möjligt så att skattemedlen kommer brukarna till del.
Danne Sundman (ob)