DELA

Beslut om Lissabonfördraget inom november

Nya Ålands ledare i fredags handlar om Lissabonfördraget.
De praktiska förberedelserna för ikraftträdandet, planerat till den 1 december i år, har pågått en längre tid i de 27 medlemsstaterna i EU.
Presidentens framställning till Ålands lagting om Lissabonfördraget (21 april 2008) fördes till lagutskottet för beredning (remitterades) den 26 maj samma år.
Lagutskottet begärde utlåtande från självstyrelsepolitiska nämnden som gavs den 13 oktober i år.

Nya Åland skriver:
”Nu ligger avtalet i lagutskottet. När det kommer därifrån vet kanske lagutskottet, men låter tydligen bli att säga det högt.”
Det finns inga ”gravade hundar”, som det heter på nysvenska, i lagutskottet. Blir vi tillfrågade svarar vi högt, eller mera formellt i ett skriftligt betänkande.
Utskottet hörde en rad sakkunniga i redan år 2008 och har de senaste veckorna begärt ett utlåtande från Finlands regering och hört EU- och Ålandsministern Astrid Thors.
Avsikten är att vi ytterligare ska höra utrikesminister Alexander Stubb denna vecka.

Lagutskottets tidsplan är att ett betänkande till latinget ska vara klart senast den 17 november, men om möjligt, av bland andra praktiska skäl, tidigare.
Lagtinget beräknas då ha utrymme för debatt och beslut inför president Tarja Halonens föredragning för att sätta den förordning som godkänner Lissabonfördraget för Finlands del i kraft.
.Enligt Lissabonfördragets artikel 355 punkt 4 ska bestämmelserna i fördragen omfatta Åland.
Om lagtinget inte ger sitt bifall med kvalificerad majoritet blir det nya fördraget inte gällande inom Ålands områden för lagstiftningsbehörighet.
De formella, juridiska konsekvenserna har utretts, men Ålands politiska och ekonomiska position i förhållande till EU kommer att bli föremål för nya förhandlingar.
Olof Erland,
ordförande för lagutskottet i Ålands lagting