DELA

Beslut om HD-sändare i höst

Med anledning av insändare från Kurts tv-butik, Bernt Styrström, vill vi komma med följande svar:
Efter att i några år ha hållit kontakt med tv-bolagen i Sverige och Finland för att hålla sig informerad om när public service kanalerna kommer att sändas som HD beslöt Ålands Radio och TV att planera in en HD-sändare i långtidsbudgeten för år 2013. SVT1 och SVT2 sänds som HD och SVT låter i år bygga en studio för att också kunna sända studioprogram som HD år 2013.
Ännu sänds inte FST5 som HD.

Styrelsen för Ålands Radio och TV har i veckan ingått avtal med SVT om kanalerna SVT1 och SVT2 i HD och kommunikationsverket har bekräftat att frekvens finns tillgäng. Vilken tredje kanal vi kommer att sända i nätet kommer vi också att ta ställning till i vår.
Men det allra viktigaste för att kunna införa HD sändningar över Smedsböle år 2013 återstår och det är inköp av en HD-sändare med kringutrustning som kostar cirka 500.000 euro. Den frågan kommer Ålands landskapsregering och lagting att ta ställning till i samband med budgetberedningen i höst när vår budget behandlas.
Skulle vi få någon form av förhandsbesked kommer vi samma dag att kontakta tv-handlarna. Men troligtvis vet man inte definitivt hur det blir förrän i höst och då lovar vi att omedelbart kontakta tv-handlarna. Ring oss gärna så kan vi informera om våra förberedelser och planer på ännu längre sikt.
Pia Rothberg-Olofsson
Vd, Ålands Radio och TV