DELA

Beskatta inte föreningar

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f. har, liksom hela organisationssektorn i Finland, med stigande oro följt med diskussionen om att beskatta allmännyttig verksamhet och ärendet hittas på webbsidan; tänkapå.fi. Att börja beskatta föreningar för allmännyttig verksamhet har väckts i olika sammanhang under det senaste året. Under valkampanjen inför riksdagsvalet kastades tanken fram. Statens Revisionsverk föreslog hösten 2010 att allmännyttig verksamhet skulle beskattas och EU har planer på att göra organisationerna ”momspliktiga”.

Förslagen är svåra att ta på allvar. De tyder framförallt på en skrämmande okunskap om organisationernas roll och betydelse i det finländska samhället. De allmännyttiga organisationerna bygger alla på frivillig verksamhet. Medlemmarna och de aktiva ger av sin tid och av sina pengar för det gemensamma bästa vare sig det gäller t.ex. talkoarbete med ett föreningshus, junioridrott, fritidsaktiviteter för funktionshindrade eller något annat av allt det som föreningarna har på sitt program. Föreningarna i Finland har sammanlagt över 15 miljoner medlemmar. Årligen genomförs över 123 miljoner timmar frivilligt obetalt arbete av över 655 000 aktiva.

Färsk forskning tyder på att det frivilliga arbetets nationalekonomiska betydelse är mycket större än man hittills förstått. Enligt en undersökning som genomförts vid Helsingfors universitets Ruralia-institut, betalar sig varje på frivilligt arbete satsad euro sexfaldigt tillbaka. Allt detta kan äventyras genom oöverlagda beslut. Det är viktigt att påpeka att föreningar redan idag naturligtvis betalar skatt för ren affärsverksamhet.

Det sista organisationerna behöver är mer byråkrati. Samtidigt strider det mot finländsk rättsuppfattning att beskatta en arbetsinsats som har gjorts utan ersättning.
Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f.
Sebastian Gripenberg
förbundsordförande
Tomas Järvinen
verksamhetsledare