DELA

Beredskap ger livskvalitet

Med anledning av att Ålands stora reservelkraftsverk är till försäljning och ska avlägsnas skriver jag – inte som någon specialist utan som elkonsument – i hopp om debatt och återtagande av beslutet att avlägsna dieselaggregatet.

Det pågår en klimatförändring med en stigande medeltemperatur och mänskligheten står nu inför sin största utmaning någonsin. Med högre medeltemperatur ökar risken för orkaner även på högre breddgrader och strängare kyla hotar då vattentemperaturskillnaden – Golfströmmens motor – försvinner.

Vi bör nog alla tänka till om det just nu är läge att ta bort Ålands beredskap av nödelkraft. Den ständiga ökningen av elförbrukning ökar belastningen på nuvarande sjökabelelutrustningar med ökad risk för störningar. Även risken för avbrott i kablarna ökar då fartyg kan tvingas nödankra i de framtida allt vanligare orkanvädren.

Samtidigt har vi vant oss vid nyheter om olika terrorattentat vilket lett till kostnader för att till exempel inhägna hamnområden, passkontroller, och i framtiden eventuellt inhägna vattentäkter.

När man planerar och bygger elnät så strävar man efter ”ringmatning”. Ringmatning innebär en säkrare elförsörjning – blir det avbrott från det ena hållet så matas det på ifrån det andra. Detta gäller även kablarna från Finland och Sverige som samtidigt ger oss möjlighet att välja varifrån vi köper vår elkraft. Vi kan till exempel välja vindkraft eller vattenkraft beroende av tillgång före olje-, kol- och kärnkraft. Det öppnar upp för utveckling och eventuell export av åländsk vindkraft – något vi vet blir en framtida inkomstmöjlighet på grund av påtvingade utsläppsavgifter.

Det är bra att vi redan nu har kabeln från Finland dragen men denna ska inte ses som nödelkraft.

Nödelkraft ska kunna startas upp med hjälp av egen utrustning oberoende av omständigheter och kunna leverera elkraft med stadig och rätt frekvens utan spänningstoppar (transienter). För att få ett stadigt nät krävs en större roterande massa, vilket vi får från denna 18-cylindriga Wärtsilä 18V46 som ger ut 17 MW el och 10 MW värme till Mariehamns fjärrvärme.

Det är även viktigt att kunna erbjuda säker strömförsörjning och reservkraft för att locka hit framtida högteknologiska industrier. Vi har redan nu goda transportmöjligheter och kan erbjuda arbetskraft genom alla våra otroligt duktiga ungdomar. Ungdomar som är tacksamma för möjligheten att kunna arbeta, stanna och bilda familj hemma på Åland.

Som öbor skall vi kunna samarbeta och klara oss ur skarpa lägen genom att kunna försörja hela Åland med egen el om så krävs.

Tack.

KALLE RUNDBERG
OCH FÖRENINGEN TVÄRSTYCKARNA