DELA

Beredskap diskutera Godby-Ämnäs

Signaturen ”Några Finströmare som åtminstone tidigare röstat på regeringspartierna ” frågar i måndagens Nya Åland i sammandrag följande:
Är lantrådet beredd att ta upp frågan om en ny golfanläggning, ”snäppet bättre än i Kastelholm” i Godby – Ämnes och beredd att ta kontakt med företrädare för privata bolag för att försöka åstadkomma en ny golfanläggning?

Jag har varit en förespråkare för golf i Finström under hela processen. Det var verkligen synd att banan i Grelsby inte byggdes.
I regeringen har vi haft beredskap att bidra till att marker skulle frigöras i Ämnäs – Godby området, inte genom direkta ägarbyten av mark, men genom arrendeavtal.
Landskapsregeringen har beredskap att stöda golfsatsningar upp till 30 % med samhällsmedel.

Vår landskapsregering har haft kontakter med olika intressenter representerande privata näringslivet. Min uppfattning är dock att luften gick ur hela projektet då golfklubben inriktade sig på en bana i Kastelholmsområdet.
Personligen föredrar jag en golfbana i Ämnäs – Godby området. Förutsatt att privata aktörer tror på projektet och är villiga att satsa och förutsatt att de som äger markerna har beredskap att upplåta sina marker för en golfanläggning. Jag har beredskap att föra diskussioner med dem som vill bygga en golfbana i området.
Med vänliga hälsningar
Viveka Eriksson
lantråd