DELA

Berätta inte sagor för riksdagsledamöter

Den sena diskussionen i Riga mellan Daniel Riazat och mig beskrevs i pressen av lagtingledamot Ingrid Johansson som ”en genant och pinsam situation”. Enligt Johansson gick den ut på ”att människor från vissa kulturer är mer våldsbenägna än andra”.

I skrivelsen till BSPC från socialdemokraternas lagtingsgrupp skriver de: ”under vilken han bland annat påstod att alla män från Irak är våldtäktsmän”. Detta påstås ha ”kränkt” Raizat, som själv kommer från Iran, och som ville veta mina åsikter i ämnet. Svaren förefaller även ha ”överraskat” ledamot Johansson.

Jag hade tyvärr ingen rapport på fickan för att klargöra saken i Riga så jag tänker istället här bidra med en liten överblick. Källan är polisens resultatinformationssystem (2015). De ger uppgifter om ”andelen brott som begåtts av utländsk medborgare”:

Alla brott: 6,5%

Egendomsbrott totalt: 10,8%

Grova stölder: 28,9%

Rån:13,1%

Misshandelsbrott:13,5%

Sexualbrott totalt: 18,5%

Våldtäktsbrott: 27,6%

Sexuellt antastande: 32,2%

Narkotikabrott, totalt: 7,9%

Grovt narkotikabrott: 22,4%

Jag nämnde i Riga att ju grövre brott, desto högre överrepresentativitet. Det är även möjligt se på problemet mer i detalj i en rapport från Polishögskolan av Lasse Kotiniemi. Rapporten är från 2015 och berör år 2013. Antalet utlänningar var då 207 000 och andelen cirka 4 procent. Deras allmänna överrisk (koefficient) var 1,5, vilket väl motsvarar studien ovan med 6,6 procentig andel av en befolkning, som utgör cirka 4 procent.

När det gäller alla brott, så låg överrisken för personer från Afrika på 2,6 gånger. I storleksordning: Gambia 6 gånger, Kongo 3,2 och Somalia 2,9. Personer från Asien hade en överrisk om 1,4 gånger, Irak 2,8 och Iran 2,6.

Om vi ser på vissa utvalda brottstyper, så ser toppen ut på följande sätt:

Rån: Tjeckien 32 gånger, Sudan 25, f.d. Jugoslavien 8 och Somalia 8.

Misshandel: Sudan 11 gånger, Irak 6 och Turkiet 5.

Sexualbrott: Kamerun 90 gånger, Nepal 14, Afganistan och Irak 11 och Iran 6.

Våldtäkter: Tunisien 67 gånger, Nigeria 36, Afganistan 22, Irak 19 och Turkiet 11.

I exakta siffror var det 27 irakier som dömdes för våldtäkt och de var sammanlagt 11.942 personer. Det betyder självfallet inte att alla irakier skulle ha begått en våldtäkt. Om ålänningarna å andra sidan skulle ha samma våldtäktsfrekvens som irakier i Finland, så skulle cirka 75 ålänningar ha blivit dömda senaste år. Och så ser statistiken som bekant inte alls ut, som tur är.

Man kan tycka vad man vill om detta, men så ser fakta ut. Utlänningar som grupp är överrepresenterade och vissa länder sticker ut mer ur statistiken än andra. Det kan hända att ledamot Johansson verkligen tycker att det var en ”genant och pinsam situation”. Det kan också hända att riksdagsledmot Raizat uppriktigt kände sig kränkt av att få höra sanningen.

Men även om två parlamentariker träffas vid läggdags, så måste vi väl ändå inte berätta sagor för varandra. Nog borde väl vuxna människor tåla att höra sanningen? Alla våra beslut skall ju faktiskt verkställas i den riktiga verkligheten och inte i sagovärlden.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati

Svar:

När vi representerar Åland utomlands är vårt gemensamma syfte att bygga broar och stärka externa kontakter. Att gå in i debatter med generaliserande åsikter om våldsbenägenhet inom olika kulturer och folkslag är inte att värna om kontakter utan tvärtom. Därför var situationen både genant och pinsam.

Toivonen skriver att ”om två parlamentariker träffas vid läggdags, så måste vi väl ändå inte berätta sagor för varandra. Nog borde väl vuxna människor tåla att höra sanningen?”. Mitt svar på denna enkla fråga är att representationsresor inte är rätt tillfälle att hävda ”sanningar” och skapa osämja.

För att vara tydlig vill jag påpeka att detta på intet sätt handlar om att hindra yttrandefriheten. När vi är ute på resor så representerar vi inte oss själva eller vårt parti utan Åland som helhet.

Jag för därför fram de gemensamma åländska frågorna, till exempel diskuterades på förhand vilka ämnesområden vi i den åländska delegationen skulle lyfta fram under konferensen.

Ingrid Johansson

Liberalerna