DELA

Bemöter skrämselpropaganda

I en insändare i måndagens tidning undrar Klaus R hur man kan göra ett fritt val, utan ett brett spektrum av information? Frågan är berättigad, men problemet i dag är inte att det finns för litet information, snarare tvärtom. Internet kan vara en guldgruva för informationssökning, men det kan även vara ett träsk av dunkelt tänkta konspirationsteorier. I din första insändare skrev du: ”Många sjukdomar som t ex polio och kikhosta har varit i avtagande på grund av den allmänna förbättringen i hälsa och hygien”. Detta påstående är direkt taget från en av de talrika antivax-sajter som finns. Påståendet är felaktigt, något du lätt blivit varse om du tagit dig tiden att tillämpa källkritik och kontrollera fakta.

Alla konsumenter inom vården har rätt att ta del av allsidig information och denna skall presenteras på ett sådant sätt att mottagaren kan tillgodogöra sig den. Om du som konsument har frågor är det logiska valet att fråga exempelvis din läkare. Min uppfattning av sjukvården är att de flesta läkare är lyhörda och gärna svarar på patienters frågor. Speciellt om man inte börjar med att anklaga dem för att vara mutade av läkemedelsindustrin.

Till dig Klaus vill jag bara säga att jag respekterar din övertygelse så långt den bara går ut över dig, men då du sysslar med ren skrämselpropaganda, utan att ha torrt på fötterna så kommer jag att bemöta denna.
Anders Gustafsson