DELA

Bemötande av insändare: ”Vad håller GHS på med?”

I grundskolans läroplan står det så här: ”Grundskolan har en viktig uppgift att hävda värden och normer som vårt samhällsliv och vår skolverksamhet vilar på, det vill säga principerna om personligt ansvar, samverkan och likaberättigande, sanning och rätt, tolerans, jämställdhet mellan kvinnor och män samt hänsyn till miljön. Dessa grundläggande etiska värden är inte givna eller självklara för alla utan de måste diskuteras och utvecklas tillsammans med nya generationer.”

Vår tolkning av vårt uppdrag som skola i denna fråga är att ge elever saklig information och skapa diskussioner som gör att våra elever förstår att respektera alla människor och allas lika värde.

Landskapsregeringen gav varje skola detta år uppdraget att utlysa och uppmärksamma skolfreden under hösten.

Detta är riktlinjerna för skolfreden för hela Finland: ”Syftet med skolfredsdeklarationen är att påminna om att alla i skolan har rätt till en trygg och jämlik miljö och att väcka diskussion hur kring en anda av hänsynstagande och samarbetsglädje kan främjas i skolans vardag.” Temat för 2016–2017 är: Alla är lika värdefulla med målet att fundera över hur man i skolarbetet bättre kunde jobba tillsammans och ta hänsyn till varandra”

Vi gav uppdraget till elevrådet att komma med ett förslag över hur vi kunde uppmärksamma skolfreden på vår skola. Det bestämdes att skolfreden ordnas den 7.10 och att temat skulle vara regnbågen.

Regnbågsflaggans betydelse: ”Regnbågsflaggan, ibland kallad Prideflaggan, är en symbol i hbtq-rörelsen. Den står för stolthet och mångfald hos homosexuella, bisexuella och transpersoner. Regnbågsflaggan står även för respekt för medmänniskor och tolerans.

Jag upplever inte att vi som skola har begått något fel angående temat, tvärtom. Jag är också stolt över vårt elevråd som här på ett bra sätt för på tal alla människors lika värde och respekten för alla människor på detta sätt.

Mats Fors

Rektor