DELA

Bemötande av insändare om kompostering

Undertecknad fritar sig allt ansvar gällande insändaren i dagstidningen (NÅ 19.1.2016). Carl-Gustav Flink har utan min vetskap skickat in insändaren, där det föreligger direkta sakfel i historik beskrivningen angående min verksamhet.

Mina verksamhetsmål gällande komposten i Gunnarsby stämmer inte överens med Flinks insändare. Jag har inget samarbete med Carl-Gustav Flink eller Jan Widman.

Bengt Karlsson

VD Ålandskomposten