DELA

Beklämmande och nedrivande retorik

I en insändare går socialnämndens ordförande, tillika ersättare i stadsstyrelsen, Barbro Sundback till angrepp på både stadens personal och övriga politiker.
Insändaren saknar verklighetsförankring och har inte tillstymmelse till konstruktiva lösningar.

Beträffande Medis slår Sundback in öppna dörrar. Medis har hyreskontrakt till 2020 varför ett byte av lokaler inte är aktuellt. När det gäller upphandlingen i staden ska den naturligtvis ske genom iakttagande av gällande regelverk och bedömning utifrån den totalekonomiskt mest lönsamma lösningen.

Vi uppmanar Sundback och de övriga socialdemokraterna till konstruktivitet och samarbete i de frågor där vi faktiskt kan nå resultat. Vår uppfattning är att de frågorna trots allt är i övervägande majoritet.
Folke Sjölund (Lib)
Katrin Sjögren (Lib)
stadsstyrelseledamöter