DELA

Beklagligt beslut i skolnämnden

Det är beklagligt att de frisinnade och liberalerna i skolnämnden beslutat föreslå att den åldersintegrerade undervisningen i klasserna 1-3 vid Övernäs skola skall upphöra från hösten.
Initiativet till införandet av åldersintegreringen i Övernäs i början av 90-talet togs av några av skolans lärare i akt och mening att utveckla undervisningsformerna i lågstadiet för elevernas bästa.

Som tidigare mångårig ledamot av skolnämnden och ordförande under 8 år, är min erfarenhet från Övernäs skolas arbete med den åldersintegrerade undervisningen positiv. Det bekräftas också av flera föräldrars goda erfarenheter av den åldersintegrerade undervisningen som att inskolningen är mjuk, elevernas samarbetsförmåga främjas, elevernas sociala förmåga stärks, svagare elever gynnas och kontakterna mellan elever i olika åldrar blir bättre. Dessutom förefaller de flesta lärare vara nöjda med undervisningsformen.

Att i den belysningen föreslå att den åldersintegrerade undervisningen skulle upphöra från hösten är både oansvarigt och respektlöst mot elever och lärare vid Övernäs skola. Ett sådant beslut kräver en större och ingående konsekvensanalys.
Christian Beijar
Ordförande för
Mariehamns socialdemokrater