DELA

Beklaglig hantering av ÅMHM-ärendet

Efter en längre behandlingstid har landskapsregeringen nu avgjort den förvaltningsklagan som inlämnats av personen som föreslogs av en enhällig rekryteringsgrupp till tjänsten som sektionschef för miljö vid ÅMHM i höstas. Beslutet från landskapsregeringen var tydligt, styrelsens förfarande var inte korrekt och följde inte gällande lag och arbetsordning.

Minister Holmberg-Janssons intervjusvar i artikeln i Nya Åland (23.3) uppfattas som att det trots allt förekom giltiga argument för att utlysa tjänsten på nytt. Enligt Holmberg-Jansson hade undertecknad gjort fel då det i ett informellt veckobrev gick ut information om att en kandidat erbjudits tjänsten innan styrelsen fattat sitt beslut. Detta stämmer dock inte.

Den kandidat som rekryteringsgruppen enhälligt ville förorda hade, värt att observera, helt enligt gällande rekryteringspolicy för landskapsregeringen, informerats om detta och bekräftat att han var fortsatt intresserad.

Det betyder inte att han var färdigt anställd som ordföranden påstår i samma artikel. Det var inte heller vid tidpunkten känt för mig att de informella veckobreven lästes av andra än våra egna tjänstemän.

Om man frågar personalen på ÅMHM, vilken veckobreven riktas till, eller den tilltänkte kandidaten så har det inte varit okänt eller otydligt att tjänsten inte är tillsatt innan styrelsen beslutat om det. Styrelsen har sedan myndigheten bildades 2008 fattat beslut om tillsättande av de ordinarie tjänsterna enligt föredragandes beslutsförslag så detta är utan tvekan allmän kännedom inom myndigheten.

 

Detta hade jag mycket gärna informerat minister Holmberg-Jansson om vid en direkt dialog som hade kunnat ge en bredare information än den styrelseordföranden informellt verkar ha lämnat. Oavsett vad jag i egenskap av myndighetschef informerar om i ett internt veckobrev kan sådan information aldrig åsidosätta vare sig lagstiftning eller ett direktiv i en arbetsordning. Att släta över styrelsens juridiskt felaktiga förfarande och bristande motivering i rekryteringsprocessen med hänvisning till information i ett veckobrev såsom ministern och styrelseordförande gör är beklagligt.

Landskapsregeringens beslut visar att styrelsens förfarande inte var korrekt och att det saknades giltiga skäl till en ny utlysning av tjänsten oavsett vad orsaken till detta var. Orsakerna som angivits av ordföranden har varierat med tiden mellan alltifrån att man ville ha ett bredare kandidaturval till att styrelsen ville var mer involverad och även delta på intervjuerna till att nu handla om något som skrivits i ett veckobrev.

Från myndighetens sida uppskattar vi att nu ha fått klarhet i att vi följt de regler och policys som finns vid rekryteringar och lägger nu detta till handlingarna och jobbar vidare.

SUSANNE PERANDER

MYNDIGHETSCHEF ÅMHM