DELA

Bekämpning av råttor och sorkar

Vissa år är skadedjur såsom råttor och sorkar mer talrika, för att däremellan nästan lysa med sin frånvaro. För den som varit utsatt för skadedjuren i hus och trädgård är det en förbannelse när man ser sina lökar uppgrävda och delvis söndergnagda, likaså små plantor i rabatter och växthus, där endast rötter återstår, allt ovan markytan är bortgnagt.

Skadedjuren drar sig inte för att klättra upp på altaner och balkonger för att festa på de godsaker en förhoppningsfull odlare sått och planterat i krukor och lådor. Allt är ätbart, och allt går ner i hungriga rått- och sorkmagar.

Råttorna kan man eventuellt fånga i fällor. Sorkar är inte intresserade av sådana delikatesser som korv och ost, de är tydligen vegetarianer, med smak för dyrbara växter.

Återstår då att lägga ut råttgift på väl valda och ingärdade platser. För råttgift äter både råttor och sorkar. Problemet är bara att sorkarna och råttorna är så talrika detta år att nu har de kalasat upp allt råttgift jag hade i lager, så då återstår inget annat än att inhandlar mer gift. Men se då var det stopp.

Expediten i affären upplyste mig om att jag måste ha intyg för att få köpa råttgift. Redan förra våren kom en bestämmelse från dåvarande landskapsregering om att råttgift inte får säljas fritt längre, utan man måste ha intyg på att man har ett behov (??) av råttgift.

Jag har ju ett behov av att bli av med råttor och sorkar, så nu inbjuder jag dem som fattat beslut om inköpsförbudet, det vill säga förra landskapsregeringen med lantrådet i spetsen, att komma till mitt hus och min trädgård och bekämpa odjuren, jag antar att de har godkända papper för en sådan verksamhet.

Det är ju inte mer än rätt att de som ställt till det även tar konsekvenserna av sina beslut.

Jag rekommenderar skyddsutrustning, då vissa av skadedjuren har uppvisat ett aggressivt beteende.

RUNA LISA JANSSON