DELA

Bekämpa knarket viktigare än Lissabon!

Lagtinget visade musklerna vid talmansvalet igår. Med 29 av 30 röster valdes Roger Nordlund till talman för det nya lagtingsåret. Det bådar gott med tanke på vad som står framför oss. Flera svåra frågor påspädda med finansmarknadskris och hotande lågkonjunktur. Valet av talman är ju hemligt så man kan bara spekulera om varför Roger inte fick 30 röster … det är nog inte så svårt. Roger är en gentleman som även om han tror på sig själv antagligen inte vill rösta på sig själv. Därför valde han att lägga sin röst på vår gruppledare Veronica Thörnroos.

I sitt installationstal sade Roger många kloka ord om lagtingets rätt och skyldighet att hantera Lissabon-avtalet på ett för Ålands självstyrelse optimalt sätt. Det är ingen lätt fråga så det är skönt att veta att han har stort stöd av sina kolleger. Men det viktigaste avsnittet i hans tal var nog de ord han framförde om kampen mot drogproblemen. Att det under hösten konstaterats att våra ungdomars drogmissbruk igen ökat är faktiskt ännu mer alarmerande än farhågorna runt Lissabon-avtal och lågkonjunktur.

Här är enigheten också total. Jag tror att drogproblematiken kommer att diskuteras mycket under remissdebatten nästa vecka. Det kan bli en tung fråga för finansutskottet och jag tror att jag på hela utskottets vägnar kan lova att vi ska ta den till oss på djupaste allvar!
Tobben Eliasson,
ordförande finansutskottet
www.tobben.ax