DELA

Bekämpa halkan med salt !

Man undrar när de åländska väghållarna skall bli så mogna att man börjar halkbekämpa vägarna på ett modernt sätt. Nu kan man läsa i var och varannan tidning om hur bilar kör av vägen beroende på halkan. Bara tur att ingen dör eller skadas allvarligt. Visserligen skall hastigheten anpassas till väglaget men ibland är det så halt att man inte borde köra alls och det är väl inte meningen, dessutom är man ofta omedveten om den extrema halkan som kan uppstå vid tillfrysning på vissa platser. Det skall väl inte vara i värsta fall dödsstraff för att man är lite mindre ouppmärksam då man kör vid mycket halt väglag.

Det enda vettiga är att halkbekämpa med salt, som alla andra i vår omgivning gör. Sand och grus som man använder nu är en naturresurs som det på många håll är en bristvara, nyttan inte heller stor då den försvinner snabbt från vägen, dessutom blir det mycket damm av de! n då den mals sönder av trafiken. Varför inte göra ett provår med salt.
Om man jämför salt och sand hur det förstör bilar, som ofta är ett argument mot saltning, så förstör säkert sanden bilarna lika mycket. Dagens bilar är rostskyddade för att klara salt men sandblästring är de inte rostskyddade mot.
Det är väl ändå huvudsaken att människorna inte skadas i trafiken, man tycker att en bil i det sammanhanget inte är så mycket värd.
Henrik Lundén