DELA

Beijar ovarsam med sanningen

Bäste Christian!
Du vet bättre än ditt påstående om att liberalerna skulle stoppa bostadsbyggandet. Under senaste budgetbehandling i lagtinget så var det liberalernas insats som ledde till räntestöd till både hyresbostäder och bostadsrätter. Denna process finns dokumenterad i lagtingets protokoll. Vi lyckades argumentera för behovet av bostäder på ett sätt som ledde till framgång vilket ni sossar inte klarade av i det regeringssamarbete ni ingår i. Man kan alltså hävda att regeringsposterna var viktigare för er än byggandet av bostäder. Det står er naturligtvis fritt fram men kom inte då och påstå att andra brister i viljan att bygga bostäder.

Däremot så föreslog vi och det blev också lagtingets beslut att regelverk skall tas fram så att privata aktörer skall kunna ha exakt samma tillgång till samhällssubventioner som kommunala bolag för att på det sättet ge även de privata aktörerna en möjlighet att konkurrera på bostadsmarknaden. Det är för oss inget självändamål.
Mats Perämaa (lib)