DELA

Behövs provtagning i Godby?

Sparkraven inom ÅHS har under de senaste åren resulterat i att man hyvlat i verksamheterna så långt det går utan att det skall märkas för patienterna. Inför 2011 stod vi dock inför en situation då denna metod inte längre var möjlig, utan mer drastiska åtgärder måste göras för att kunna uppfylla inbesparingskraven.
Ledningen inom ÅHS ville se strukturella förändringar som leder till mindre kostnader. En strukturell förändring blev att minska på laboratoriets personal och istället flytta över en del av provtagningen till andra enheter inom ÅHS. Detta var möjligt eftersom provtagning är en del som även ingår i sjuksköterskornas utbildning.
Av sin provtagningsverksamhet har laboratoriet endast kvar den polikliniska provtagningen i Mariehamn och provtagning på avdelningarna varje morgon. Laboratoriet fortsätter däremot helt normalt med sin huvudsakliga uppgift, nämligen med analys av olika patientprov (akut/rutin) och upprätthållandet av blodbank.

Detta är ett arbete som kräver speciell utbildning och som inte kan överföras på andra yrkesgrupper. Inom alla enheter fanns det helt förståeligt ett motstånd till att börja med provtagning, men med tiden har det blivit mer accepterat och sjuksköterskorna har också klarat av detta otroligt bra.
Alla enheter, förutom Godby hälsocentral, har lyckats införliva provtagningen i sin normala verksamhet. I Godby har man för lite personal för att kunna ta över provtagningen. Då kanske man kan fråga sig hur pass viktigt det är med en provtagningsstation i Godby. Om det är av stor betydelse så borde det rimligtvis även finnas motsvarande möjlighet för befolkningen på andra orter (Lemland/Lumparland, Hammarland/Eckerö och skärgården).

För alla svårt sjuka som omöjligt kan ta sig till en poliklinisk provtagning har ÅHS en väl fungerande hemsjukvård inom alla kommuner. Till den polikliniska provtagningen i Godby kommer i snitt 22 patienter/dag. Den största delen av dessa är patienter som har tid till läkare och som inom några veckor bör gå på provtagning. Denna provtagning kan säkert utan någon större ansträngning och besvär likväl ske i Mariehamn i kombination med andra ärenden. När provtagningen sker i Godby samlas alla prov för att senare under dagen skickas till ÅCS för analys.
För de patienter som uppsöker Godby hälsocentral därför att de är akut sjuka och behov av omedelbar vård så vore det därför t.o.m bättre att fara till ÅCS, eftersom då analyseras provet i princip omedelbart vilket gör det möjligt att snabbare få rätt vård. För de patienter som är äldre och har svårt att röra på sig (1-2 patienter/dag) så vore det däremot bra om provtagningen kunde ske vid Godby hälsocentral. Det borde sålunda inte vara många som kan se provtagningen i Godby som ett absolut måste, snarare handlar det om en specialservice som det under sämre ekonomiska tider är lönt att omvärdera. Runar Karlsson skriver i en in sändare att förändringen i provtagningen i Godby inte har någon ekonomisk vinst för ÅHS.
Inbesparingen i Godby motsvarar lönekostnaderna för en laboratorieskötare 30 timmar/vecka, dvs ca 30 000€/år. Så visst finns det en vinst i förändringen.
Christian Jansson,
laboratoriets klinikchef
Ann Svenfelt,
laboratoriets avdelningssköterska