DELA

Behövs plastpåsar?

För drygt ett år sedan lyfte jag frågan i Nordiska Rådet och skrev ett anförande som behandlas som bäst av motsvarigheten till miljöutskottet. Jag ville med mitt inlägg förbjuda plastpåsarna genom ett gemensamt nordiskt beslut. Då fick jag kommentarer här hemma, ”att det går inte”, ”påsarna återanvänds till soppåsar” med mera. Plastpåsar är en stor producent av mikroplaster som tyvärr finns överallt i vår när miljö och även i den mat vi konsumerar. Vilka konsekvenser det ger i våra och följande generationers kroppar vet vi för lite om. Forskning pågår men vi fortsätter att sprida plast och gummi i vår miljö.

Bildäck är en stor faktor vid produktion av mikroplaster. Återanvändningen av bildäck påstås vara miljövänligt. Ett påstående som kan ifrågasätta. En stor däcktillverkare har en vision som inte innehåller gummi, utan istället en blandning av träflisor, apelsinskal och biprodukter från sockerrörsodling. En framtid utan gummi i däcken är kanske inte långt borta.

En annan stor orsak till mikroplaster i haven är förlorade fiskeredskap eller sönderskurna av olika orsaker. Kan vara bra att tänka på när nätet sitter fast i botten.

Detta citat är hämtat från min partibroder Lars Tysklinds, i Nordiska Rådet, insändare i Bohusläningen ”Plast och annat skräp måste bort. Skräpet vållar stor skada på fåglar, fiskar och däggdjur. Plast bryts ned till mikroplast som tar sig in i näringskedjan vilket är skadligt för människor, djur och natur. Liberalerna (i Sverige) vill att den svenska havskusten återkommande städas från skräp. Det leder till renare stränder men också gröna enkla jobb. Dessutom måste plastanvändningen minska och mer återvinnas. Vi ser gärna också att Sverige inför en särskild avgift på plastpåsar. Det är positivt att fler butiker uppmuntrar kunderna att minska plastpåseanvändningen. En läckageskatt bör införas för att minska användningen av handelsgödsel eftersom det bidrar till övergödning av våra vatten.”.

Runt omkring i Europa så förbjuds plastpåsar eller prissätts så att de blir utfasade. Jag vill rikta uppmärksamheten på de små plastpåsarna som delas ut till små inköp inom handeln. Dessa är riktiga miljöbovar och blir mycket sällan återanvända. Påpeka detta varje gång du blir erbjuden dessa påsar av plast och fråga efter ett alternativ så kommer handeln snabbare byta ut dem. Snabbare än vad en lagstiftning skulle åstadkomma. Kortsiktigt praktiska påsar som ger långsiktiga konsekvenser för våra kommande generationers miljö.

Mikael Staffas,

Liberal