DELA

Behovet av KST är akut

I slutet av förra veckan kom patient- och klientombudsmannen Marina Karlssons rapport för år 2016. Enligt tidningarna har missnöjet med kommunernas socialvård markant ökat. Hela 26 anmälningar om missnöje hade riktats till en särskild landsbygdskommun vilket måste betecknas som många med tanke på hur pass små de flesta landsbygdskommuner är.

Det har länge varit känt att socialvården inte fungerar tillfredsställande. Olika kommuner ger olika bra eller dålig service. Rättssäkerheten lämnar mycket att önska och anonymiteten har brustit i många kommuner. Därför antog lagtinget år 2014 en lag om samordnad kommunal socialtjänst. En lag som i vardagligt tal kallats KST. Enligt lagen skulle alla i behov av socialservice, förutom barn- och äldreomsorg, rikta sig till en enda gemensam myndighet som skulle ha kompetens, vara rättssäker, skydda de sökandes integritet och erbjuda likvärdig service oberoende av hemkommun.

Sedan dess har KST utsatts för en alternativlös kritik och blivit en spelbricka i diskussionerna om en kommunreform. Det var därför mycket konstruktivt av några Jomalapolitiker att föreslå att Ålands omsorgsförbund skulle utreda förutsättningarna att omvandla omsorgsförbundet till KST. Styrelsen för Ålands omsorgsförbund beslöt inbjuda varje kommun att delta i utredningsarbetet. En majoritet svarade klart ja förutom stadsstyrelsen som av oklara motiv ställde sig utanför.

I samband med stadsfullmäktiges möte den 13 juni föreslog socialdemokraterna i anslutning till diskussionen om stadens yttrande om kommunreformen att staden skulle ställa sig positiv till Omsorgsförbundets utredning och meddela att staden vill varar med. Ytterligare föreslog vi att staden skulle ta en ledande roll i arbetet med att så snabbt som möjligt förverkliga KST. Tillägget godkändes i stadsfullmäktige med minsta tänkbara majoritet och jag vill passa på att tacka de partier som stödde socialdemokraternas förslag. Tack till Centern, Obundna, Fria Åland och Ålands demokrati.

Klient- och patientombudsmannens rapport bekräftar att vi som vill förverkliga KST har starka argument för vårt beslut. Att barn far illa i vårt samhälle kan inte accepteras. Barnskydd är ett tungt och ansvarsfullt arbete. De socialarbetare som jobbar med detta behöver varandra för att orka och för att klara svåra beslut. De över 4000 personer med funktionsnedsättningar som är medlemmar i Handikappförbundet behöver KST för att erhålla likvärdig och rättssäker service. Alla de som är i behov av specialomsorger ska ha samma rätt att erhålla lagstadgad service. Det är KST en förutsättning för. Alla våldsutsatta kvinnor oberoende av hemkommun ska få den hjälp och det stöd de har rätt till enligt FN:s konvention om skydd av kvinnors mänskliga rättigheter.

Lycka till Ålands omsorgsförbund med utredningen och förverkligandet av KST.

Barbro Sundback (S)