DELA

Behovet av en samhällsreform

Ålänningarna är över lag nöjda med kommunerna och den kommunala servicen. Särskilt med skola, dagis och äldreomsorg – som man också vill ha nära sig. Invånarna är även mer nöjda i små kommuner, som ger känsla av närhet, tilltro och delaktighet. Potentiella svagheter i de små kommunerna består i sårbarhet, integritet och kompetens. Flertalet små kommuner reder sig dock bra och upprätthåller service av god kvalitet, och där finns en naturlig både attraktivitet och kapacitet i landsbygd och skärgård.

Ålands befolkning ökar snabbt, och av hela Finlands alla kommuner ökade den i fjol näst mest i lilla Geta längst upp på norra Åland. Den sammanlagda demografiska utvecklingen i hela Europa innebär dock en åldrande befolkning och ökande försörjningsbörda, samtidigt som den globala ekonomin sviktar. Landskapet dras med ett strukturellt underskott och en sinande buffert, och även somliga kommuner har det svårt framöver. Därav behovet av en samhällsreform.
Åland har i dag en offentlig sektor större än i omkringliggande områden. Självstyre och småskalighet kostar. Det är dock inte självklart att större enheter är mer effektiva. Tvärtom! Mariehamn har nära dubbelt fler kommunalt anställda per capita än t ex Geta. Det offentligas verksamheter bör fokusera på kärnan i välfärden, och mer kunde med fördel skötas genom mellankommunala samarbeten. Även privata alternativ bör övervägas på många områden.

Exempel på sådant som kan skötas mellankommunalt eller centralt är socialförvaltning, byggnadsinspektion och löneräkning. Inom det sociala kunde även landskapet ta ett större direkt ansvar för ekonomiskt tunga, integritetskänsliga och kompetenskrävande områden. Man kunde här ta modell av ÅHS eller införa kostnadstak för kommunerna. Det behövs en tydlig ansvarsfördelning med riktlinjer, modeller, mallar och beredskap för eventuella strukturförändringar.
Det bästa och mest unika Åland har att erbjuda består i möjlighet till avskilt och strandnära boende i ett självstyrt örike, med omedelbar närhet till just småskalig såväl privat som offentlig service av hög kvalitet. Fortsatt inflyttning och tillväxt förutsätter en medveten regionalpolitik med aktiv samhällsplanering samt satsningar på infrastruktur. Däri ligger alternativet till sammanslagningar som del av en för övrigt nödvändig åländsk samhällsreform.
Erik Brunström (C)