Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Behöver vi lagstiftning om jämställda löner?

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män kvarstår. Om vi inte aktivt gör någonting åt lönegapet så kommer det att dröja hundra år tills vi har jämställda löner. Nu har både landskapets tjänstemän och fackföreningarna gjort ett stort arbete med arbetsvärdering och lönekartläggning. Nu vet vi att kvinnors löner är mycket lägre än männens, även här hos oss. Och vi behöver få ett löneutvecklingsprogram snarast, för nu är det endast ett drygt halvår kvar till det i förlikningsbudet uppsatta datumet 1 juni 2020.

Vi har de uppgiftsbaserade lönerna på plats, men den individuella eller personliga delen har man ännu inte börjat arbeta med. Utbildning och ansvar måste löna sig, löneskillnader är en diskriminering, och dessa frågor måste prioriteras högre! På Island har man lagstiftat om jämställda löner och det skulle vi kunna ta efter! Jag vill arbeta för att minska och eliminera lönegapet mellan kvinnor och män!

PERNILLA SÖDERLUND LIBERALERNA