DELA

Behöver Svenskfinland Tolvis Center?

Frågan som ledningen för Tolvis Center i Malax nu måste ställa sig, är om vårdhemmets tjänster behövs i Svenskfinland för personer med beroendesjukdom. Sedan drygt ett år tillbaka har beläggningen minskat märkbart. Gruppbehandling är ett viktigt redskap för att hjälpa beroende att tillfriskna men på grund av för litet kundunderlag har behandlingshemmet varit tvunget att hålla stängt från början av september. Personalen har också varslats om permittering från början av oktober. Om tillräckligt många narkomaner, alkoholister eller spelmissbrukare anmäler sig för vård och kommunerna beviljar betalningsförbindelser kan hemmet dock öppna igen med kort varsel.

Under årens lopp har drygt 100 finlandssvenska ungdomar och även äldre personer fått hjälp för sitt narkotika-, alkohol- eller spelmissbruk. Många av dem kan idag vittna om att de inte skulle vara i livet om inte Tolvis-hemmet hade funnits. Från många av dem kommer nu en vädjan till politiker och beslutsfattare om att rädda en verksamhet som verkligen behövs! Det kan inte vara så att människor med beroendesjukdom plötsligt klarar sig själva, utan den hjälp som behandlingshemmet kunnat ge åt så många.

Många ha ställt frågan varför det inte hörs mera från behövande och socialarbetare. Har substitutionsvården sett till att missbrukare inte längre söker sig till behandlingsalternativet? Eller är det så att sparandet och de strama budgeterna i kommunerna att bevilja betalningsförbindelser, har gjort det omöjligt för behövande att få hjälp? Eller är det så att många inte har information om att det finns hjälp att få? En grov översikt visar att upp till
80 % av dem som sökt vård på Tolvis har förblivit drogfria efter ett år. Det förutsätter att de gått genom vårdkedjan vilket kan röra sig upp till 6-12 månader. De sista månaderna är då mera stödboende och träning att klara av ett normalt samhällsliv och vårdkostnaderna blir i samband med det betydligt lägre.

Frågan som vi nu ställer från Tolvis Centers sida: är det så att dess verksamhet och kunnande inte längre behövs i Svenskfinland? Är det så att kommunerna klarar av vården på egen hand? Eller skall vi konstatera att en del kommer att dö en alltför tidig död, därför att det inte fanns resurser att hjälpa dem? Vad gör våra samhällen åt ett växande problem där många nu håller på att fastna i spel- och internetfällan? Där behövs sannerligen ett vårdalternativ för att ge hjälp och handledning att bli fri från beroendet och komma på fötter igen.

Vi vill från Tolvis Centers sida öppna upp för en debatt om hemmet behövs i framtiden. Utan en bred uppslutning från Svenskfinland är det nu stor risk att dörrarna för hjälpbehövande förblir stängda.
Leif Olin
Föreståndare
leif.olin@tolviscenter.fi