DELA

Behöver staden växa?

Mariehamn är begränsat av sitt läge med vatten och kommungränser, så hur kan vi växa? Eller behöver vi växa? Är det så att antalet invånare bostäder och företag är det optimala nu?

Räcker vi till som bor i staden nu för att göra den attraktiv och värd att besöka?

Räcker vi till för att finansiera välfärden?

Räcker vi till för all handel?

Räcker vi till för att få flera händer i vården?

Räcker vi till för att företagen kan rekrytera personal?

Är det ja på alla dessa frågor så är det perfekt, tyvärr tror inte jag det utan vi behöver bli flera och växa för att företag och det offentliga skall må bra. För att kunna växa behöver vi vara en trygg och väl skött stad med ett attraktivt centrum bra skola och ett rikt utbud av kultur och idrott, men också tillgång på bostäder.

Jag har själv länge förespråkat att staden behöver växa på höjden då vi har begränsat med mark, något det inte funnits en politisk majoritet för.

Egnahemstomter är den en stor brist på i staden och de flesta försök från stadens sida att exploatera nya områden blir dragna i långbänk.

Styrsö och Svinö är de senaste förslagen som tilltänkta bostadsområden. Vilket naturligtvis påverkar de boende i närheten.

Skall Mariehamn fortsättningsvis vara motorn på Åland och locka till besök och inflyttning så måste vi exploatera mark någonstans. Alternativt sammanslagning/samarbeta mera med Jomala och Lemland och på det sättet använda mark och planering optimalt. Vi har en offentlig sektor som kan serva många fler.

PETER ENBERG (MSÅ)