DELA

Behandling av avloppsvatten

Under den senaste tiden har man använt kalkhaltiga föreningar för att minska utsläpp från åkrar i Södra Finland. Metoderna är ännu till en del experimentartade men resultaten verkar lovande.

Vi har ändå till exempel angående närsalter också en möjlighet att förbättra existerande reningsmetoder. På våra flera hundra reningsverk kan man uppnå med nuvarande reningsmetoder en nivå på 0,5-1 mg/l fosfor och 2-2,5 mg/l kväve i behandlat avloppsvatten. Detta gäller såväl inom kommunerna som inom industrin.

De flesta reningsverk når ändå inte dessa halter trots att man ofta talar om ”90 procent” reningsresultat. För att minska fosforhalten i avloppsvatten behövs inga större förändringar i anläggningen. Huvudvikten ligger i användningen av reningsprocessen. Med avseende på kvävet behövs ofta större förändringar såväl i anläggningen som i anläggningens verksamhet.

I de västeuropeiska länderna är det nuförtiden inom kommunal avloppsvattenbehandling aktuellt att avlägsna läkemedel och andra kemikalier samt mikrofiltrera behandlat avloppsvatten. Forskare i Sverige har visat att i avloppsvatten befintliga läkemedel och andra kemikalier utgör huvudorsaken till att ejdern har minskat med 50-60 procent i Östersjöområdet.

Gifterna ackumuleras i musslor och tas därefter upp av ejdern som livnär sig på musslor. Detta fenomen har tydligen påträffats också hos andra vattenfåglar. Liknande observationer har även gjorts på Åland.

På grund av ovannämnda kan man också hos oss sträva till att utveckla reningsmetoder och kontinuerligt förbättra anläggningarnas verksamhet.

Metoder att avlägsna till exempel toxiska ämnen och suspenderade substanser existerar också redan.

YRSA HYNNINEN
FÖGLÖ