DELA

Behandla oss likvärdigt

Vi är en grupp finlandssvenskar, barnfödda i Houtskär och Korpo, som känner oss diskriminerade av landskapets hutlösa avgifter på färjtrafiken Långnäs-Galtby.
Många av oss har bott på Åland i 30-40 år och känner oss som äkta ålänningar med hembygdsrätt, trivs med landskapet och befolkningen i övrigt. Vi har möjligheten att ansöka om bokningsrätt under tiden 1.1-18.6 och 6.8-31.12.
Priset på en enkelresa från 15.4-30.9 är 110 euro och därtill kommer som nyhet för i år 50 euro för bokningsrätten. Själv sökte jag bokningsrätt för att ifall jag skulle bli tvungen att anlita rutten som yttersta åtgärd. Jag vet att rutten Överö-Galtby utnyttjas (25 euro tur/retur) trots att det strider mot direktiven, övernattning i skärgården. Jag vet också att den möjligheten har utnyttjats av landskapspolitiker, men jag klandrar honom eller henne inte, för 110 euro är ingen rimlig avgift, inte ens för landskapspolitiker.

Tidigare fick man 50 % rabatt med bokningsrätt. Faktum är att sedan 50 % borttogs är det mycket få av ovannämnda skärgårdsbor som har möjligheter eller vill betala dylika avgifter. Vi är nu tvungna att ta omvägen via Åbo. Vi kommer på så sätt att gynna åländskt näringsliv, dock icke landskapet.
På grund av att inte Ålandstrafiken nyttjas går landskapet miste om vad några hundra skärgårdsbor skulle tillföra landskapet.
Jag vet att det finns plats på färjorna utom vid stora högtider. Argumenten från landskapsregeringen känner jag till, så ni behöver inte förklara dem flera gånger.
Men tänk om principerna kunde ruckas så att vi finlandssvenska Houtskärs- och Korpobor kunde få känna oss som likvärdiga ålänningar trots att vi är födda på andra sidan Skiftet.
Det är naturligt att vi skulle betala, som alla andra, tur-och-retur taxa 110 euro. Jag har försökt att inte vara elak, men återkommer vid lagtingsvalet i höst.
Fritz Bergendahl