DELA

Behåll servicen vid Godby hälsocentral

Allt flera reaktioner börjar nu komma fram om farhågorna för Godby hälsocentrals framtid och allt fler märker hur servicen minskar.
Först har vi hotet om försäljning av fastigheten vilket i sej kan betyda att Godby hälsocentral en dag står utan lokaler.
Precis så har hänt med AMS lokaler i Mariehamn där ägaren själv behöver den för sin egen verksamhet.
Principen måste vara att där landskapet har verksamhet där skall också landskapet äga fastigheten.

Många patienter har också blivit uppmanade att ta prover i Mariehamn i stället för Godby.
Det här går helt stick i stäv med all förnuft och dessutom står det i strid med lagtingets beslut i budget 2011.

Förändringen av provtagningen betyder:
Ingen eller mycket liten ekonomisk vinst för ÅHS, dessutom kommer ÅHS att ha ett stort överskott för år 2010.
Sämre för miljön då trafiken till ÅHS i Mariehamn ökar
En del äldre bilförare kör gärna till Godby men undviker att köra till Mariehamn vilket betyder att de måste ta taxi eller färdtjänst.
Allmänt sämre service för över 7.000 personer på norra Åland

Det vi ser med förslagen om Godby hälsocentral är en tydlig politik som syftar på att allt mera centralisera den offentliga servicen.
Många politiker kallar det för samhällsreform.
För min del tar jag avstånd för denna så mytomspunna samhällsreform.
Runar Karlsson (C)
Lagtingsledamot