DELA

Befängt påstående, Harry

Då vi under tisdagen lyssnade till lagtingets diskussion gällande den gemensamma kommunala räddningsmyndigheten så blev vi uppriktigt sagt förvånade över att det verkar vara tillåtet att dra vilka historier som helst för att öka sin popularitet hos eventuella väljare. Vi syftar i detta fall på Harry Janssons pläderingar om den så kallade krisövningen i Jomala.

Vi skriver denna insändare eftersom vi är två av flertalet personer som var med och arrangerade denna övning. Övningen genomfördes av Ålands hälso- och sjukvård i samarbete med Mariehamns Räddningsverk för att belasta den pre- och intrahospitala beredskapen vid händelse av en större olycka, i detta fall en trafikolycka där en buss spelade huvudrollen.

När vi valde en plats för övningen så ville vi ha någon form av måttlighet. Olycksplatsen skulle inte ligga långt bort och otillgängligt, inte heller inne i Mariehamn. Efter noggrant övervägande valdes Ingby som en bra plats för övningen. Kommunen underrättades och tillstånd att använda platsen för övningen gavs. Vi tog kontakt med Jomala FBK och frågade om det fanns möjlighet att få låna deras bussvrak (vilket nu Harry Jansson verkar tolka som utrustning) till övningen vilket vi fick göra. Även landskommunernas räddningschef kontaktades i ett tidigt skede.

Harry Janssons påstående om att vi krävde att Jomala FBK skulle ställa upp klockan åtta på morgonen är minst sagt befängt. Lika befängt är att stå och påstå att vi vägrade meddela någon tid för övningen. Grundtanken var att övningen skulle ske oannonserat för största möjliga realism men efter att vi funderat kring frågan så beslöt vi att gå ut med datum och klockslag för övningen vilket var den 23:e november klockan 10.00. Detta för att ge de frivilliga bättre möjligheter att delta i övningen. Vi informerade återigen landsbygdens räddningschef den 9 november och bad honom att delge Jomala FBK denna information. Alltså två veckor före övningen hölls.

Att övningen hölls en vardag förmiddag är definitivt inget konstigt. Olyckor inträffar inte enbart på kvällar och helger. De frivilliga var som sagt inbjudna, inte tvingade till medverkan vilket Harry Jansson verkar ha blivit ”informerad” om. Övningen var som jag nämnde inledningsvis till för att belasta den pre- och intrahospitala verksamheten, inte för att belasta de frivilliga brandkåristerna i Jomala.

Att därtill ha mage att påstå att Mariehamns Räddningsverk gör sig skyldig till att missbruka de ideella krafterna i de frivilliga kårerna får stå för Harry Jansson själv. Vi vet inte vilken Janssons källa till information är men förslagsvis skulle han kontaktat de som var arrangörer av själva övningen för att erhålla sakliga och korrekta uppgifter. Vi valde att bjuda in Jomala FBK till övningen för att kunna förbättra och utveckla vårt samarbete men uppenbarligen har man istället valt att använda denna övning som ett slagträ i debatten om den gemensamma räddningsmyndigheten vilket är minst sagt beklagligt och definitivt inte gynnar framtiden.

Hur hade det låtit om vi hade övat i Ingby utan att bjuda in Jomala FBK? Med den retorik Harry Jansson använder så hade vi antagligen blivit beskyllda för att strunta i de frivilliga resurserna och bara se till oss själva.

Du gynnar varken dig själv eller Jomala FBK genom dessa uttalanden Harry.

Karl Nordlund

Brandmästare

Mariehamns Räddningsverk

Tom Göstas

Ledande ambulanssjukskötare

Mariehamn Räddningsverk