DELA

Befängt och obefogat, Nina Fellman

Nina Fellman skriver en ledare i dagens Nya Åland (04.04.20.14) om ”Djupnande klyftor” som återspeglas i skolan. I hennes ledare hävdar hon (utan källhänvisning) att majoriteten av de ungdomar som är högpresterande enbart går på Ålands Lyceum och bara inom vissa program inom yrkesgymnasiet så är ambitionsnivån hög.
Hon hävdar att (utan källhänvisning) att elever på yrkesgymnasiet är mindre benägna för att studera, mindre allmänbildade och mindre intresserade av själva skolan än de som studerar på Ålands Lyceum.

Först och främst måste jag fråga hur ni tänker Nina Fellman när ni kommer med dessa utspel? Ni generaliserar och drar hela yrkesgymnasiet under en kam (med undantag för ”vissa” program) att de elever inte skulle vara allmänbildade, studiemotiverade och ha en låg ambitionsnivå.
Jag är väl medveten om att ni hävdar er att de som inte studerar på Ålands Lyceum inte är dumma, obildbara eller sämre. Men era tidigare utspel om att inte va allmänbildad, studiemotiverad eller att inte ha ambitionsnivå om man inte går på Ålands Lyceum (ni säger det inte direkt men indirekt när ni enbart hävdar att de som går på Ålands Lyceum har ambitionsnivå och inte de på yrkesgymnasiet)gör ert resonemang motsägelsefullt när de två utspelen i min mening inte kan sättas ihop.

Jag är själv studerande vid Ålands Lyceum och kan med god säkerhet säga er att de studerande på Ålands Lyceum är långt ifrån att ha monopol på elever som är allmänbildade och framtida höglönetagare. Många av mina klasskamrater, vänner och bekanta i skolan har generellt dåliga vitsord i flera ämnen och får underkänt i kurser med jämna mellanrum där omskrivningar av kursprov är vardagsmat för vissa. Medans de på yrkesgymnasiet som går HUTH kan ha betydligt bättre betyg än oss.
Jag tror att ni borde rannsaka bägge skolor en gång till och framför allt yrkesgymnasiet för att få er en bättre bild som är mer verklighetsförankrad om hur elevernas generella målsättning och allmänbildning faktiskt är. Jag skulle mer säga att det är ni som visar prov på dåligt humankapital som (ur elevers perspektiv) förnedrar oss elever och sänker vår studiemotivation.

Många som går på yrkesgymnasiet läser HUTH (examinanden får både en yrkestitel och en studentexamen) som ger exakt samma möjligheter för att söka till universitet som en student ifrån Ålands Lyceum (med undantag för de som läser linjen Naturvetenskap). Något som ni inte heller tar upp i er ledare som är en väldigt viktigt aspekt.
Nästa gång en mer substansfull och progressiv ledare som skapar möjligheter till konstruktiva förslag och uppmuntran till förbättring, om nu en sådan är aktuell.
Studerande vid Ålands Lyceum