DELA

Befängd anklagelse

I en insändare den 4.10.2011 påstås att jag som polismästare skulle ha avvisat ett erbjudande om att motta medel för inköp av en knarkhund med orden ” Nej, vi har inga drogproblem på Åland”. Påståendet är befängt och saknar all grund.
Däremot avvisade jag erbjudandet om att Lions/RotaryMartorna skulle bekosta anskaffande av en polishund eftersom min åsikt var att polisen skall anskaffa sina hundar inom ramen för budgeten eller genom extra medel av lagtinget.
Jag förslog att de erbjudna pengarna skulle styras till frivilligorganisationerna t.ex. Fri från narkotika som kan behöva allt tänkbart stöd i sitt behjärtansvärda arbete.
Björn Andersson
F.d. polismästare