DELA

Bedrövligt kameleontpolitik

Revisorernas uppgift är granska att stadens regelverk efterföljs enligt av politiker tagna beslut, samt att detta inte strider mot lag och ordning. Det är ju helt absurt att man försöker skjuta över ansvaret på revisorerna som inte har något med de tagna besluten att göra. Vem är då olämplig, den som tar de olämpliga besluten eller de som påpekar det olämpliga i besluten kan man med fog fråga sig.

Utom kolumn kan jag dock tycka att det är olyckligt att man väljer att avsluta vården på detta inhumana sätt utan att ta hänsyn till den mänskliga aspekten i ärendet och har full förståelse att de anhöriga reagerar. Alla bör dock behandlas enligt likställighetsprincipen. Det jag tycker är ohederligt och tyder på en viss dubbelmoral är att man ena dagen tar beslut om upphörandet av vården och följande dag går emot de egna besluten när valdagen börjar närma sig.

Det är bedrövligt att staden måste drabbas av sossarnas kameleontpolitik.

Jack Christenbrunn