DELA

Bedriver Skunk ekologiskt hållbart jordbruk?

På sociala medier kan man läsa att Ålands landskapsregerings näringsavdelning har beviljat ungdomsföreningen SKUNK 35 000 euro i jordbruksstöd, det vill säga medel från det moment i landskapsregeringens budget som är avsett till investeringsstöd för jordbrukare, om jag förstått saken rätt.

Enligt samma uppgiftslämnare så erhåller föreningens verksamhetsledare ca 800 euro per dag i lön, vilket är ganska saftigt betalt i mina ögon. Vidare har man anställt dyra experter att hjälpa till med genomförande av projektet.

Nu är min fråga: Kommer Skunk att investera i ett ekologiskt hållbart jordbruk, vad kommer man att odla, och var i skärgården ämnar man etablera sig?

Ärendet är intressant med tanke på att det är fråga om ett investeringsstöd som skall fördelas och redovisas för enligt EU:s normer, och att det är vi skattebetalare som i slutändan får stå för notan.

RUNA LISA JANSSON

BEMÖTANDE AV INSÄNDARE:
Förvaltningen inom Ålands landskapsregering bemöter påståendena i Runa Lisa Janssons insändare så här:

Gällande detta bidrag som är beviljat inom Ålands landsbygdsutvecklingsprogram (LBU) åtgärden leader, så stämmer det att det är finansierat med medel från jordbruksfonden men programmet är indelat i dels direkt jordbruksstöd, dels stöd inom ramen för leader modellen som riktar sig till föreningar och dylikt i syfte att utveckla landsbygden.

Så pengarna har inte alls att göra med jordbruksinvesteringar eller jordbruk utan det finns en särskild budget avsatt för leader. Bidraget redovisas och rapporteras helt i enlighet med regelverket för leader.

Gällande påståendet om 800 euro per dag i lön så framkommer av uppgifter i ansökan att detta handlar om konsult arvode för särskilda experter i samband med att projektet arrangerar läger där kostnaden per dag anges vara 800 euro.