DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>SMUTSIGT Ålandstrafikens chef Gilla Mattssons teori om att vissa passagerare medvetet smutsar ner på landskapsfärjan Ejdens toalett har lett till debatt.

Be om ursäkt för dina uttalanden

Bästa Gilla Karlsson!

Jag har aldrig förr tagit till orda via en insändare i pressen, men nu rinner bägaren över på alla bredder!

Jag tänker inte finna mig i att tillsammans med övriga skärgårdsbor och andra resenärer längs ”södra linjen” indirekt bli kallad för boskap och beskyllas för att med flit grisa ner och sabotera ombord på m/s Ejdern! Må så vara att du som privatperson har rätt att tycka och tänka vad du vill. Men att du som landskapets tjänsteman i tidningen (tidningen Åland 1 augusti) uttalar dig som du gör, om de kunder du förväntas betjäna förvånar mig storligen och förtörnar mig rejält.

M/S Ejdern trafikerar enligt en ganska intensiv turlista under turismens högsäsong. Hon är ett gammalt, närmast uttjänt, fartyg vars kapacitet varken bildäcksmässigt eller annars är tillräcklig under sommarsäsongen. Uppenbarligen är färjan också underbemannad eftersom man inte hinner städa. Och OBS det är INTE ett klagomål på besättningen! De gör nog så gott de kan med de medel som står till buds.

Jag åkte med ett okänt antal medpassagerare, flertalet resenären kom från Kökar, med m/s Ejdern en lördagmorgon mitt i juli från Sottunga till Långnäs. Eftersom jag reste med hund satt jag i salongen under däck. Gjorde ett föröka att använda toaletten men vände i dörren då det var stopp och inte gick att spola. En pappa med ett barn försökte använda besättningens toalett på bildäck, samma där. Då vi närmade oss Långnäs förhörde jag mig om det var lönt att gå till toaletterna i den övre salongen. Blev av medpassagerare upplyst om att det var samma sak där. Alltså ingen toalett ombord fungerade! Kön till väntsalens i Långnäs toaletter ringlade lång efter färjans ankomst. Jag har ingen anledning att tro att någon av dem jag såg där med flit skulle ha skapat stopp i samtliga toaletter ombord!

Kaffeautomaten har under åtminstone två veckor i juli varit ur funktion! Anser du Gilla att det varit sabotage och att det därför inte varit lönt att reparera den?

Min erfarenhet är att de flesta skärgårdsbor resignerat och inte ens gitter stiga ur bilen under resan då de ynka faciliteter färjan kan erbjuda fungerar bara ibland. Men turisterna, som ibland kommer busslastvis, förvånar sig storligen över den trånga och oändamålsenliga färjan som inte ens har en hiss. Härifrån till att, som du Gilla påstår, med vilje sabotera ombord är dock steget lång! Ditt påstående faller på sin egen orimlighet! Vi som bor och reser längs södra linjen har nogsamt upplysts om att detta tonnage är vad som står till buds som behövlig extrakapacitet under högsäsong. Vi sågar inte av den redan svaga gren vi sitter på trafikmässigt genom att på flit göra en av våra färjor i obrukbart skick. Någon reservfärja finns inte att tillgå i praktiken, så det vill till att hela landskapets flotta tuffar på, oberoende av om toaletterna fungerar eller om det är städat eller ej.

Om du hyser den minsta respekt för de kunder som via skattemedel betalar din lön så anser jag att du offentligt bör be om ursäkt för dina uttalanden och ditt agerande! Och även om du gör offentlig avbön föreslår jag att du tar dig en funderare på om du är rätt person på rätt plats. För den här gången glömde du nog att akta tårna då du sköt dig själv rejält i foten!

Rosita Stenros, Husö

 

Gilla Karlsson, chef på Ålandstrafiken, svarar:

Jag hyser stor respekt för samtliga skattebetalare på hela Åland. Jag var fullt medveten om att jag satte mig i skottgluggen, men inte på hur reportern vinklade artikeln.

Jag har aldrig nämnt skärgårdsborna, istället är det ”vissa passagerare” som jag framfört. Inte heller har jag ”hotat” med de åtgärder som reportern påstår. Jag var tvärtemot mycket tydlig med vem som har mandat till nämnda frågor.

Dock var min teori att vissa passagerare medvetet smutsar ner nämnd färja, annars borde övriga färjor inom skärgårdstrafiken ha samma problem. Jag ber härmed om ursäkt för min teori.

Nu när drevet går är det okey att jag hamnat i skottgluggen, besättningen har händerna fulla med att hinna lossa, lasta och hålla avgångstiderna, vilket har mycket hög prioritet för landskapsregering, skärgårdsbor, övriga passagerare och godstrafikanter.

Flertalet kunder ogillar att jag behandlar folk lika oavsett hemort bland annat gällande boknings-, ändrings- och avbokningsregler, berättigande till årskort med mera. Dock ansvarar jag för att ledig kapacitet ska kunna bokas av passagerare som ska till/från skärgården, vilket jag har underlag på att nu nyttjas kostnadseffektivt. Det är mycket viktigt för skärgården som destinationsmål och för lokalbefolkning.

På Facebook finns många kommentarer på min logg om ni vill ha mer uttömmande svar. Jag kommer dock inte att uttala mig om skärgårdstrafiken gällande liknande frågor framöver, för att minimera missförstånd.

Mvh

Gilla Karlsson