DELA

Bättre villkor för polisen

Att en autonomi som Ålands har egen polis är unik i världen med stort symbolvärde.
Moderaterna anser att polisen inte bara skall vara en politisk symbol utan vill att den ska vara en servicemyndighet för säkerhet och trygghet. Polisen ska reda ut brott och ordningsstörningar samt förebygga brott på ett medborgarnära och effektivt sätt.
Integreringen med EU:s lagstiftning och de behörighetsfrågor som finns i landskapet har gjort att polismyndigheten nu har ett orealistiskt lagberedningsarbete.

Det här ger betydande arbete för polisens hela ledningsgrupp och det upplevs ändå oklarhet kring rättsverkan för bl.a. många av ministeriets anvisningar
Rättssäkerheten kräver att lagövervakarna har ett lagligt och väl underbyggt tillämpningsunderlag. Detta gäller vid all landskapsförvaltning. Polisledningen ska inte vara lagberedare utan använda sin tid till att leda och verka i egentlig polisverksamhet.

Nuvarande regering har inte prioriterat frågan man har till och med valt att skrota den början som fanns till en polisbyrå genom att införlivar den tidigare enhetschefen för polisärenden med räddningsinspektörstjänsten.
Lagstiftning om en ny polisstyrelse hanterades fumligt så lagen kunde inte tas i lagtinget.
Det behövs en polisbyrå inom landskapsförvaltningen som bland annat ger tillämpningsanvisningar för nya lagar, utfärda anvisningar och föreskrifter och är rådgivare till eventuell polisstyrelse.

Polisens verksamhet måste få ett klart och tydligt regelverk.
Åke Mattsson (M)