DELA

Bättre villkor för företagande

Vi får täta rapporter om att vi har en låg arbetslöshet samtidigt som det inom många branscher är tuffare än på många år.

Svårigheten att hitta offentlig information om arbetsmarknaden är beklaglig. ÅSUB har inte offentliggjort statistik om detta sedan 2012. Istället får man leta efter trender och då kanske förklaringen visar sig.

Från 1990-2012 har stora förändringar skett.

Andelen företagare har minskat betydligt, 626 enligt ÅSUB. Under samma tid har löntagare inom den privata sektorn sjunkit med 900. Ser vi sen på den offentliga sektorn har anställningarna ökat med 2 695.

Det innebär att färre är med och för in skattemedel in i den offentliga sektorn. Detta visar sig tydligt i vår ekonomi. Många kommuner har svåra ekonomiska bekymmer. Utgifterna för vårt landskap stiger snabbare än vad intäkterna som skall balansera dessa.

En reflektion är att Åland måste sätta in resurser på att öka vårt företagande, skapa bättre möjligheter för att våga anställa, för små företagare. Detta måste starta redan inom skolan på låga nivåer. Bättre ekonomisk kunskap som leder till ett företagstänk högre upp inom skolutbildningen. Små företagandet har alltid ansetts vara en grundpelare i det åländska samhällsbygget. Nu behöver vi skapa förutsättningar på lika villkor med regionerna omkring oss.

Mikael Staffas, lagtingskandidat för Liberalerna

Tomas Blomberg, lagtingskandidat för Liberalerna

Mats Perämaa, lagtingsledamot för Liberalerna