DELA

Bättre utkomst för våra pensionärer!

I vintras undertecknade över 1.000 ålänningar Finlands Seniorrörelses Medborgarinitiativ 1591. Sammanlagt undertecknade 84.840 finländare initiativet. Antalet undertecknare kom på tredje plats av de initiativ som undertecknats hittills. Mest fick initiativet för jämställda äktenskap. Eftersom antalet undertecknare överstiger 50.000 kommer Finlands riksdag i höst att behandla initiativet.

Ni kanske minns att Medborgarinitiativ 1591 gällde frågan om att arbetspensionsindexet skulle återfå samma storlek som löneindexet. Målet är att bryta den utveckling som gör att pensionärerna blir allt fattigare.

Sedan år 1996 har lönerna stigit med 90 % medan pensionerna stigit med endast 47 %. Pensionärerna blir fattigare vid stigande ålder. På grund av det brutna indexet minskar pensionärernas köpkraft gradvis vid tilltagande ålder. Enligt EU lever 20 % av personer över 75 år i Finland under fattigdomsgränsen, av 85 år fyllda 30 % och av 100 år fyllda nästa hälften. 39 % av dem som står i brödköerna är pensionärer.

Ingenstans i Västeuropa ökar fattigdomen bland de äldre såsom i Finland. Allra sämst lever ensamstående kvinnor över 65 år, av vilka 28 % lever under fattigdomsgränsen. Enligt EU:s kriterier utgör fattigdomsgränsen i Finland för ensamstående 1.166 euro per månad. 60 % av Finlands pensionärer har en pension som understiger 1.500 euro per månad.

Ett återinförande av löneindexet ökar kostnaderna med 312 miljoner euro per år om man utgår ifrån att reallönen ökar med 1,6 %. Under åren 1995 – 2014 har pensionsfondernas inkomster fyrdubblats. I fonderna finns nu 183 miljarder euro, vilket utgör tre gånger mera än statsbudgeten (54 miljarder euro) och sju gånger mera än samtliga pensionsutgifter under ett år. Pensionsfondernas inkomster utgjorde år 2014 12 miljarder euro.

Indexförnyelsens pris (312 miljoner euro) är 0,18 % av pensionsfondernas kapital och 2,6 % av deras intäkter. Ett utnyttjande av löneindexet orsakar inte en höjning av pensionsavgifterna. Förändringen minskar således inte heller på pensionsfonderna. För förändringen behövs inga skattemedel utan den kan bekostas med inkomsterna från pensionsfondernas placeringsverksamhet. Inkomsterna från fonderna används därvid för det de är avsedd för, för pensionerna.

Hur är det möjligt, att man samlar jättelika summor i pensionsfonderna, samtidigt som man tillåter att pensionärerna blir fattigare? Pensionssystemet mår bra, men pensionärerna dåligt. Pensionärer med låg inkomst blir beroende av skattefinansierade utkomststöd, istället för att dra nytta av de inbesparingar som finns i pensionsföretagens fonder.

Fastän initiativet behandlas i riksdagen finns inga garantier för att samma index som används för löner återinförs att gälla även som arbetspensionsindex. Du som läser detta kan påverka beslutet genom att informera beslutsfattare, som i sin tur har kontakter till partierna i Finlands riksdag. Frågan är oerhört viktig och gäller såväl nuvarande som blivande pensionärer, ja oss alla.

Leif Jansson

Ordförande i

Mariehamns Äldreråd

Styrelsemedlem i

Finlands Seniorrörelse