DELA

Bättre TV för oss äldre och personer med sämre hörsel

Ensamheten är ett problem för ett stort antal äldre i vårt samhälle. Därför är TV:n för dem ett sätt att minska på isoleringen och få ta del av händelser i vårt samhälle.

10% av befolkningen på Åland eller ca 3 000 personer hör sämre, de flesta är pensionärer.

Ett flertal pensionärer, av vilka de flesta hör sämre, har på senare tid varit i kontakt med Äldrerådet i Mariehamn. Det har visat sig att textningen försvinner, då ÅLCOMs TV-program bandas, vilket gör att en stor del av programmet går förlorat. Medlemmar i äldrerådet har liksom andra varit i kontakt med ÅLCOM och man har påstått, att man arbetar med problemet. Situationen har inte alls blivit bättre.

Det nya systemet med IP-TV uppvisar flera svagheter. Tidigare fick man textning då man bandade. Förutom att TV nu är dyrare kunde man också banda ett program som pågår, vilket ju hade fördelen att man, om man kom in på ett pågående program, kunde få se det från början. Det såkallade ReTV som presenteras som en nyhet, gäller i regel kanaler som saknar ett större intresse för oss äldre.

Om inte problemen kan åtgärdas föreslår Äldrerådet att man återgår till det tidigare systemet, som fungerade bättre och var därtill billigare för oss pensionärer.

Äldrerådet i Mariehamn

Leif Jansson, ordförande

Birgitta H Eriksson, vice ordförande

Inga-Britt Fagerholm

Birger Dahlin

Kaj-Gustav Sandholm

Lisa Gustafsson

Kerstin Ramström