DELA

Bättre trafik billigare

Mats Perämaa, Thorsten Krueger och jag presenterade Skärgårdslinjen 2020 och 2030 för exakt ett år sedan. Idag ett år senare kan jag visa och bevisa att det är både möjligt och enkelt att maximera trafiken genom Ålands skärgård och samtidigt väsentligt spara. Själva dragningen genom Skärgården ( se grafik ) sparar 4 – 5 MEUR/år. Trafiken med Skärgårdslinjen kan köras 1 – 2 MEUR billigare per år än dagens trafik i långruttens tre linjer. Totalt kan Skärgårdslinjen köras 5 – 7 MEUR/år billigare och ge avsevärt bättre service för alla.

Låt oss se hur en renodlad Skärgårdslinjens turlista kan se ut i högsäsongtider ( se turlista ). Viggen trafikerar Åva – Osnäs. Alfågeln trafikerar Torsholma – Lappo – Kumlinge. M/s Nybygge trafikerar Snäckö – Norra Sottunga – Överö – Långnäs. Skiftet matar Kökars trafik via Hasterboda mot Åbo via Överö och mot Mariehamn via Degerby. Alla matarlinjer fungerar som idag. Likaså kollektivtrafik till och från ändhamnarna samt på Föglö, Kumlinge och Brändö

Kökar: Kökar får fem avgångar per dag till Åbo och fyra avgångar från Åbo tillbaka. Om kökarbor vill kan de vara framme i Åbo 11.15 och välja två avgångar i retur. Den ena ger 2.5 timmar i Åbo den andra ger 8 timmar i Åbo. Kökar – Mariehamn avgångar var 140ende minut. Sommartid körs turistlinjen till Galtby med Gudingen, som är allmänt reservfartyg

Föglö: Föglö är Skärgårdslinjens hjärta med tre färjhamnar i Degerby, Överö och Hastersboda. Fisklångtradarna kan välja mellan fem avgångar per dag och lika många tillbaka.
Sottunga: Sottunga ligger mitt i Skärgårdslinjen och får trafik som kommunen aldrig haft tidigare.

Kumlinge: Kumlinge blir likaså en central ort med Kumlinge färjhamn i norr och Snäckö i söder. Samtliga byar i Kumlinge får en Mariehamnsturlista som de hittills endast kunnat drömma om. Alla dagar framme i Mariehamn 9.40. Om man vill kan man åka från Mariehamn 12.00 och vara hemma på eftermiddagen eller 15.30 och vara hemma tidig kväll. Trafiken österut blir väsentligt tätare än tidigt.

Brändö: Brändö får samma fina Mariehamnstidtabell som Kumlinge. Att åka på ärenden till Mariehamn och vara hemma på eftermiddag eller tidig kväll är attraktivt. Brändö öppnas österut via Åva och Osnäs på ett sätt som ger möjlighet till dagsarbetspendling. Kort sagt, alla kommuner vinner. Vad vinner Landskapet Åland?

Landskapet vinner i väsentligt lägre kostnader, 5 – 7 MEUR/år. Landskapet vinner i färre antal fartyg att investera i. Landskapet vinner i väsentligt ökad trafikfärjkapacitet. Landskapet vinner i ökade turistströmmar när alla möjligheter ökas. Näringslivet och fiskodlarna får nu de logistiska möjligheter de länge sökt. Landskapet som arbetsgivare får det betydligt lättare antingen som rederi eller via linjeentrepenad.

Vad får arbetstagarna? Arbete med enhetslön i dagliga skift max 8 timmar. Möjlighet att sova hemma eller ombord. Fyra grupper per fartyg delar på arbetsveckan antingen i 4 vardagar och 3 lediga eller 3 inkl söndagar och 4 lediga. Detta ger ypperlig möjlighet för parterna att komma överens om normal lång arbetsdag i 7 dagar arbete och 7 dagar ledigt. Kort sagt, arbete till sjöss och till lands blir jämlika. De nuvarande höga trafikkostnaderna är inte kollektivavtalens fel. Felet är sättet hur avtalen tillämpas

Om alla vinnner och egentliga förlorare saknas, vad väntar vi på? För detaljer och bakgrundsfakta besök Facebokgruppen: Skärgårdstrafikens Framtid
Tom Grahn