DELA

Bättre ordning på stöden

Angående studiestödet .
Men nu får det väl ändå vara nog. Jag har aldrig träffat på en osmidigare institution än studiestödsserviceenheten , vad gör de med allt papper som de skall ha in, i princip minst 2 ggr/år och studerande. Allt material måste ju finnas inprogrammerat på datorn och påbörjar man en lång utbildning så borde det ju räcka med att i början av första terminen lämna in alla uppgifter och sedan om det blir någon ändring med studier eller bostad lämna in en komplettering. Nu skall de i princip ha in alla papper varje termin. Undra på att det inte tar tid. Men det finns många arbetslösa datakunniga personer som säkert kan hoppa in vid toppar.

Dessutom
anser jag det märkligt att varje höst och vår snuvas i princip alla studerande åtminstone västerut på ca två veckors studiestöd. Som senaste vår – min dotters kurs slutade 6 juni = studiestöd fram till sista maj och sedan SLUT orsak – det var inte en full vecka. Hur många har inte upplevt det både vid terminsstart och terminsslut.

Sedan en ännu märkligare sak – för 4-5 år sedan inköptes (säkert dyrt) ett dataprogram till studieserviceenheten som ännu inte har kommit igång och det är förmodligen gammalt innan det kommer igång. Programmets finess var att då skulle alla studerande få studiestöd enligt verkligheten – studerade man till 6 juni så skulle man få betalt till 6 juni eller började kursen 25 augusti så skulle man få studiestöd från 25 augusti. Vad har hänt med det?

Nu tycker jag verkligen att en noggrann undersökning av arbetsrutinerna /dataprogram vid studieserviceenheten bör utredas av de ansvariga och fram till dess ser jag inget annat än att de ansvariga blir utan lön lika länge som våra duktiga åländska ungdomar som försöker att skapa sej ett bra yrke och kanske kommer tillbaka i framtiden och betalar mycket skatter till Åland.
Ann Gottberg,
mor till tre som har studerat/studerar i väster