DELA

Bättre lön, bättre villkor

Jag funderar på karriären, har man valt rätt? Jo det har jag, jag älskar mitt arbete, det jag gör på jobbet …är viktigt, rentav livsviktigt. Stannar arbetet upp blir akutmottagningen en riskfylld plats, från första stund. Det borde aldrig få stanna upp, det kommer förmodligen stadgas i lag efter detta. På akuten räcker det inte att det finns personal med rätt utbildning, rätt papper räcker inte för att rädda liv. Det måste också finnas personal med erfarenhet av akut sjuka patienter, rutinerad personal som kan ingripa genast då patienten stiger innanför dörren eller lyfts över från ambulansens bår, som kan påbörja en avancerad vård redan minuterna innan tillräckliga resurser har kommit på plats. Personal som per telefon tryggt kan avgöra om en patient behöver komma in med en gång eller om man kan vänta hemma med råd om egenvård. Personal som vet var saker och ting förvaras, hur de används på ett säkert sätt, var man hittar mer och vad du eventuellt kan ta till om det inte finns. Det måste finnas personal som kan hantera alla de läkemedel vi beställer, blandar och ger patienten, inte sällan är det bråttom när detta ska verkställas.

Till detta skall du även kunna gipsa stort som smått, lägga om sår, sticka kanyler, ta blodprov, hantera alla möjliga olika urinkatetrar, torka såväl tårar som spyor. Patienterna behöver ha rent omkring sig och de måste få mat. I det dagliga arbetet möter vi sjuka patienter i olika skeden av livet, ibland berusade, ibland narkotikapåverkade, ibland helt oberäkneliga men ofta alldeles förträffligt trevliga och tacksamma patienter, tacksamma för den fina vård de kan få på Åland. Detta skall du klara av att göra under stress utan att tappa humöret, alltid med ett leende på läpparna. På akuten blir detta verklighet genom s amarbete mellan erfarna och professionella sjukskötare, läkare, hjälpskötare och sjukhusbiträden. Det funkar inte utan sjukskötare eller någon annan personalgrupp av ovan nämnda. Det funkar absolut inte på ett säkert sätt utan ca. 30 vana sjukskötare som nu är på väg ut i strejk.

Jag har ingen fast tjänst men det är heller inget jag förväntar mig att få de närmaste 5-10 åren. Man arbetar inte så inom ÅHS. Jag vet att jag förmodligen får jobba hela nästa år, men det är ett förordnande som både jag och arbetsgivaren kan avbryta med mycket kort varsel, men av någon orsak känns det ändå tryggt, förordnanden har dock avslutats plötsligt inom ÅHS förut, så risken finns.

Efter nyår börjar jag, vid sidan av det arbete jag redan har, med nya arbetsuppgifter inom den prehospitala akutsjukvården, väntar med spänning på detta, äntligen! Mina kommande arbetsuppgifter är stadgade i lag, det måste finnas, dygnet runt, årent runt. Jag har fast anställda kollegor som ska utföra samma uppgift men med en annan arbetsgivare. Jag har den utbildning som krävs och jag har också ansetts vara lämplig trots min ringa arbetserfarenhet, jag har skolats in på posten och jag har fått skyddskläder i min (lilla) storlek. Allt detta arbete har gjorts för och med mig samt ytterligare en sjukskötare, vi kan sluta eller bli uppsagda på två veckor. Jag är inte på väg att sluta men för arbetsgivaren skulle det kanske vara bra att ha lite mer tid att hitta en ersättare. Detta gäller flera personer inom ÅHS, kanske detta också kunde ändras i lag, att det vore olagligt att hålla sina arbetstagare på nåder på detta vis.

Min grundlön är 2480 euro efter den sista löneförhöjningen om 20 euro. Min ekonomi går runt, jag lever inte på svältgränsen, det har jag aldrig påstått och det är heller inte därför jag vill ha en högre lön, jag vill ha en grundlön som avspeglar det ansvar jag har och det arbetsuppgifter jag utför på mitt arbete. Jag har många i min omgivning som påstår att jag har tillägg för obekväm arbetstid som jag måste ta i beaktande.
Varför har jag dessa tillägg? Jo just för att jag är ålagd att hålla en verksamhet igång även efter kl. 18, även på söndagar, dag före helgdag, mitt i natten, även på självständigthetsdagen och nyårsafton. Därför får jag dessa tillägg, för att jag inte alltid har möjligheten att fira dessa högtider med vänner och familj, jag jobbar, ibland på natten och sover sedan bort dagen. Därför får jag dessa tillägg, man kan inte stänga under denna tid. Dessa tillägg får inte alla, alla enheter har inte arbetstid som ger ob-tillägg och behöver inte heller hålla öppet dessa tider. Det skall inte användas som ett argument för att inte höja grundlönen, det är inte en godtagbar ursäkt.

Jag är på väg till jobbet på onsdag, även på torsdag fram tills dess att strejken bryter ut. Jag går till jobbet lycklig, jag älskar mitt arbete. Imorgon skall vi lämna över avdelningen till ett nytt arbetslag, preci s som vi gör varje dag kl. 14, men denna gång till nya eller nygamla ansikten. Jag funderade idag på att söka till naturvårdsintendent, som efter fyra års utbildning får lön enligt löneklass A25 3 234,66 – 4 130,98 euro/mån. Men jag tror nog arbetsuppgifterna i längden inte skulle intressera mig, skulle kanske bli tråkigt. Så jag stannar nog inom vården, men snälla ge mig en grundlön som motsvarar utbildningens längd, arbetets svårighetsgrad och samhällsnyttan.
Johan Jansson
Sjukskötare YH
Förstavårdare YH
Akuten