Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Bättre löften nästa gång!

I Socialdemokraternas valprogram proklameras bland annat införande av elcykelpremie. Så tråkigt! Där gick Ni miste om (åtminstone) en väljare, nämligen undertecknad!

Den här vurmen för (enmans) elfordon börjar närma sig den gamla litanian om ”Vård, Skola, Omsorg” (med förväntat -redan etablerat? – tillägg av ”Hållbarhet”)…. Intet ont om dem, men vi väljare har sedan länge begripit att dom icke annat är än innehållslösa Honnörs-begrepp i valcirkusens akrobatik!

Hade ni istället föreslagit premie för dem som väljer att köpa vanlig trampcykel i syfte att använda/träna upp sina benmuskler framom bekvämt ”el-cykel-glidande” hade ”löftet” tett sig mera lockande, åtminstone för mig….

Bättre löften nästa gång!?

PER-ARNE KLING

Lillängen