DELA

Bättre kollektivtrafik behövs för att staden ska utvecklas

Om sloganen att Mariehamn är världens minsta metropol även innefattas av att staden ska ha värdens minsta kollektivtrafik låter jag vara osagt men en sak är vi Socialdemokrater i Mariehamn övertygade om och det är ifall vill vi utveckla staden, dess centrum och förbättra förutsättningarna för handlarna så är ändamålsenlig kollektivtrafik en av nycklarna.

Personligen har jag efter att bussavgångarna ändrades och avgifter infördes varit frustrerad över huvudargumentationen för nerskärningarna utav busstrafiken enbart fokuserat på kostnader och att bussar körde mer eller mindre tomma vissa tider.

I fredags när jag besökte Tallink-Siljas nya resebutik nere i hamnterminalen gladdes jag över att denna flytt ger mera liv och rörelse nere i hamnområdet. Fenomenet har kunna beskådats tidigare i Mariehamn till exempel när Avancia flyttade sin gymverksamhet invid Klintkajen och senare öppnade sitt nyckelgym på Torggatan. Resultatet var att där blev liv och rörelse på kvällarna vilket skapar förutsättningar för andra verksamheter att hålla öppet och etablera sig i gymmens närhet. Så jag tror och hoppas att det snart kommer att etableras flera verksamheter som ger liv och rörelse i hamnen även mellan avgångarna.

När vi satt i hamnen och resonerade kring detta fenomen kom det även fram att busstrafiken inte beaktar färjornas ankomst- och avgångstider vilket många besökare och turister faktiskt efterfrågar. Tidpunkten att här se på möjligheterna att skapa förbättringar kunde inte vara lämpligare då det just nu inom stadens förvaltningar arbetas med kommande års budgeter.

Slutklämmen i denna insändare är alltså att om vill vi få mera fart, liv och rörelse i centrum vilket främjar handeln och möjligheterna att företag etablera sig i Mariehamn måste tillgängligheten till staden förbättras för de personer som av en eller annan orsak saknar lämpligt fortskaffningsmedel. Då är ökad och bättre anpassad kollektivtrafik helt klart ett kostnadseffektivt verktyg för att utveckla staden. Vill man vara riktigt djärv och tänka ytterligare lite utanför boxen eller rättare sagt tänka utanför stadsgränsen så kanske Centrumgruppen i Mariehamn kunde titta på möjligheten att finansiera någon form av kollektivtrafik som sträcker sig strax utanför stadsgränsen då vi i närheten av Mariehamn har Solberget, Möckelö och ganska snart även Fågelberget som är ganska folktäta områden.

Martin Nilsson (S)