DELA

Bättre kan du, Måtar

Det politiska klimatet idag upplevs av många som hårdnande, med härskartekniker som skam och skuldbeläggning, objektifierande och förlöjligande som metoder. Det är ett sätt att föra politik som ibland kallas ”trumpifierande” och som vi vill vända oss emot.

Det gagnar varken oss som valt att ägna oss åt politik, eller det samhälle och de sakfrågor vi jobbar för, att föra debatten på den nivån. I det nya lagtinget finns många nya, positiva krafter som aviserat en vilja att tänka nytt kring sättet att föra fram sin politik på ett sakligt och respektfullt sätt, och det har varit ett uttalat mål för den tillträdande C-ledda regeringen. Det tycker vi är hoppfullt!

Därför reagerar vi när vi läser ledamot Marcus Måtars väldigt ”trumpifierade” svar till de S-kvinnor som ifrågasatt lagtingets handläggning av ledamotens nyligen ikraftträdande dom.

Istället för att sakligt bemöta deras åsikter och förklara sin egen syn på frågan går ledamoten till emotionellt styrd attack, beskriver dem som ”dalande stjärnor” och raljerar över att ”de i så här ung ålder nått sina politiska toppar och nu i rask takt är på väg utför.”

Vi upplever detta som ett stort steg bakåt. År 2019, i svallvågorna efter Metoo och med Donald Trump som skolboksexempel på dålig debatteknik och objektifiering vill vi kunna kräva av våra folkvalda att de håller debatten på en högre nivå än så. Det är inte okej, helt enkelt. Bättre kan du, ledamoten!

Vi anser att det är talmannens uppgift att tillse att debattnivån bland ledamöterna är god, och förväntar oss en konstruktiv diskussion med berörda ledamöter kring detta.

CITA NYLUND, ULLA-BRITT DAHL, JONNY ANDERSEN, PERNILLA SÖDERLUND , REBECCA NORDENSTRÖM