DELA

Bättre jobba framåt

Åländsk Center kräver i en insändare i fredagens tidning att landskapsregeringen ska be lagtingsledamoten, tillika Nordiska rådets president Britt Lundberg om ursäkt för att man uttryckt kritiska åsikter om kalabaliken kring Nordiska rådets behandling av ett specifikt ärende som väckts av Finland och Island.

Ärendet gäller finskans och isländskans ställning i det nordiska samarbetet.

Om det kan man ha olika åsikter, men Ålands landskapsregering är inte en part i den processen.

Britt Lundberg är Nordiska rådets president på Finlands mandat, inte Ålands, och den process som ledde fram till det omstridda beslutet har inte förankrats hos landskapsregeringen.

Vi har ingen önskan att fördela skuld, utan kan bara konstatera att konsekvenserna att uppståndelsen varit entydigt negativa för Ålands möjligheter att få gehör i Finland i en rad livsviktiga frågor.

Revisionen av självstyrelselagen, sjöfartsstödet, ålänningars militär- eller civiltjänstgöring, EU-parlamentsplats, fiskekvoter, åländska företags verksamhet i Finland är alla områden där vi är beroende av goda och respektfulla relationer österut.

Som Åländsk Center tidigare lyft fram är det varje åländsk regerings ansvar att jobba för att upprätthålla och underhålla de relationerna.

Kanske Åländsk Center för sin del kan jobba med relationerna till sitt systerparti i riket, så fortsätter vi i landskapsregeringen med att försöka sköta vårt?

Katrin Sjögren

Lantråd

Camilla Gunell

Vice lantråd