DELA

Bättre granskning av Ålandsvägen

Debatten hårdnar kring tjänstemännen som haft ansvaret gällande Ålandsvägens ombyggnad etapp 1.

Det var beklagligt att inte vår stadsdirektör förmådde arrangera en utomstående granskning av entreprenaden gällande hur de fastställda entreprenadhandlingarna följts samt hur ekonomin runt entreprenaden skötts av tjänstemännen. Då skulle man ha fått ett dokument, utan inblandning av tjänstemännen, vilket skulle ha utvisat alla avvikelser från handlingarna, vad som saknas och framförallt kontroll på utgifterna inom och runt entreprenaden. Det dyker upp stora kostnader hela tiden som hör till ombyggnaden men som kontoförts på driftsbudgeten.

På detta sätt vill man få allmänheten att tro att kostnaderna följer plan som tjänstemännen uttrycker sig, det vill säga att budgeterade medel räcker till. Om man skall hitta ett objekt där budgeterade medel räckt till får man nog göra en historieforskning.

När man nu fått ta del av fakturor gällande entreprenadavtalet och vad som fakturerats och betalats för olika tjänster tror man inte att det är sant! Vi skall komma ihåg att det är skattemedel som tjänstemännen hanterar och förvaltar. Resultatet som man ser är väldigt skrämmande! Att göra en specialrevision på konto 5141 (driftsbudgetens konto) vore en mycket intressant läsning för våra politiker och för allmänheten.

I den ekonomiska uppgörelsen gällande Ålandsvägen etapp 1, krediterade entreprenören för byte av 70 mm tjocka trottoarplattor till 60 mm tjocka, enligt gängse prislistor, som projektledaren uttryckte sig, 1.670,- . Krediteringen är 0,50/m2 för 3 340 m2 trottoarplattor.

I etapp 2 tycker jag att man skall återgå till 70 mm tjocka trottoarplattor för merkostnaden blir endast 1 607,- för 3.214 m2 plattor och det är det absolut värt. Detta borde vara enkelt att arrangera eftersom det är samma entreprenör, samma tjänstemän och krediteringen för etapp 1 är från 14.12.2017. Samma pris gäller säkert ännu!

Jag tänkte till slut citera visdomsordet av Astrid Lindgren: ”När människor med makt slutar lyssna på folk, då är det dags att byta ut dem ”.

Där är vi nu!

STEN-ÅKE HÄGGBLOM

INSÄNDARSVAR:

Nya Åland har vidarebefordrat insändaren till Håkan Lindén, projektchef på Mariehamns samhällstekniska avdelning. Han hänvisar till rapporten som gjordes om etapp ett av Ålandsvägens ombyggnad. Red.