Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Bättre djurskydd

Ingen på Åland kan idag vara ovetande om skandalerna angående misskötta djur. Djurskydd på Åland fungerar inte! Man kan inte enbart beskylla brister på lagstiftning, organisatoriska problem eller otillräckliga resurser. Delaktighet, transparens och samarbete är lösningen.

En snabb åtgärd är att grunda en Djurskyddsdelegation. I delegationen ska delta ÅMHM-djurskyddsveterinären, polisen, åklagaren, Djurskyddsföreningen, Producentförbundet, Hästavelsföreningen, Fåravelsföreningen, Kennelklubben och Katthjälpen. Man behandlar inte enskilda fall, ty myndigheterna och rättsväsendet ska vara oberoende. Man diskuterar principiella frågor, startar utredningar och samlar fakta. En kunskapsbank bildas. Detta kommer att fungera utan byråkrati. Kostnaderna blir minimala med enkel administration. I ett civiliserat samhälle måste djuren må bra och respekteras. I lagtinget behövs en ledamot som kan frågan och driver den!

Rauli Lehtinen

Lib. kandidat till lagtinget och stadsfullmäktige