DELA

Bättre bränna biomassa

En liten kommentar till Per-Åke Petterssons insändare i onsdagens tidning:
Det är helt rätt att all förbränning skitar ned och att vi långsiktigt bör arbeta för ”ren” energi som direkt sol och vindkraft. Däremot stämmer det inte att förbränning av flis och pellets leder till samma koldioxidtillskott som förbränning av olja.

Då man bränner olja så frigörs ny koldioxid, som annars skulle förblivit bunden under marken. Vid förbränning av biomassa, däremot, så frigörs den koldioxid som samma biomassa själv upptagit ur atmosfären. Koldioxidmängden är i stort sett samma, oberoende om biomassan förbränns eller förmultnar. Dessutom har biomassa (rätt förbränd) mindre utsläpp av kväve och svavel än olja.

Således är det vettigt att använda den biomassa som uppstår på Åland för att producera energi, i stället för att låta den att förmultna i skogen.

Anders Gustafsson