DELA

Bättre att samla oljan i havet än på stränderna

Svar på Rauli Lehtinens insändare i Nya Åland.

Landskapsregeringens målsättning är i första hand att snabbt kunna stoppa och begränsa oljans spridning till havs. Som grund för beredskapsplaneringen finns en riskanalys och en kartläggning av känsliga områden.

Det är snabbare, lättare och framförallt billigare att samla upp oljan i havet än att sanera den från stränderna. Det fick man bittert erfara t.ex. på svenska västkusten i Tjörn år 2011, där de sammanlagda kraven för saneringen från svenska och danska myndigheter uppgick till cirka 176 miljoner kronor.

I den utmanande skärgårdsmiljön är det stor risk för att oljan hinner nå stränderna i alla fall. Strandsanering är ett arbete som utförs till största delen för hand, vilket kräver mycket arbetskraft. Det finns en överenskommelse med WWF Finland om att den 7 500 medlemmar stora frivilliga oljebekämpningskåren kan hjälpa till även på Åland.

De är oljeskademyndigheten som kallar dem till Åland och de frivilliga arbetar hela tiden under deras ledning.

På Åland har Ålands brand- och räddningsförbundet vid flertalet tillfällen ordnat kurser för de frivilliga brandkårerna och de frivilliga brandkårerna ses som en stor resurs vid saneringsarbetet.

Skyddade platser för fartyg är inte en oljeskyddsfråga eftersom vi enligt självstyrelselagen inte har behörigheten kring den frågan.

Veronica Thörnroos (C)

Infrastrukturminister