DELA

Bättre att cykla till Gröna Udden istället för att besöka Rockoff?

”Mindre utsläpp med flyg än med färja” kan man läsa fredagen den 2 augusti i Nyan, som refererar till tidningen Kuluttaja. I vanlig ordning fokuserar man på utsläpp av koldioxid och det blir mycket tal om miljövänlighet hit och dit.

Flyget mellan Helsingfors och Stockholm har beräknats var drygt 10% bättre än bilfärja. Detta är nonsens!

Flygplanets utsläpp per resenär inklusive bagage är en enkel räkneoperation om flygplanet ifråga endast transporterar passagerare.

Även med kombinerad godstransport går det vid flygresor att i begränsad utsträckning skilja på varutransport och persontransport. Men motsvarande kalkyler för en bilfärja bjuder på många svårigheter. Skall man räkna med resenär plus bil och bagage? Hur separerar man lastbilar från persontransporter o.s.v.

Fartyg avsedda för persontransporter helt utan bilar, skulle möjligen kunna jämföras med flyg så länge man enögt stirrar på utsläppen av koldioxid. Men problemet är mycket större än så. Koldioxidhalterna i atmosfären ökar som en följd av att obalans råder mellan utsläppta mängder och naturlig upptagning. Samt som en följd av att det blir varmare i sjöar och oceaner.

Fartygstrafikens miljöpåverkan handlar inte endast om stora mängder avgas- och koldioxidutsläpp, utan även miljöskadande inverkan på havsmiljön genom direkt fysiskt slitage på t.ex. strandzon och bottenmiljö, samt utsläpp av avfall, bottenfärger, olja och avloppsvatten, vilket inte är till fördel för ett stabilt ekosystem. Den miljöförstörande effekten är betydligt större än vad en enkel koldioxid-kalkyl kan visa.

Nyan har också analyserat miljöpåverkan av Rockoff och även här blir det mest bara koldioxid man pratar om. Analysen har ett värde i sig i syfte att avföra diskussioner om huruvida en enstaka nöjestillställning skulle kunna vara en betydande koldioxidkälla. Men jämförelserna med annan verksamhet får en att dra på smilbanden.

T.ex. kommentaren att besöka Rockoff istället för att skicka en fyrabarnsfamilj till Manhattan är naturligtvis inte ett alternativ. Som att säga att man kan cykla hur många gånger som helst till Gröna Udden istället för att gå på Rockoff.

Nyan nämner också matserveringen som ett nollsummespel, eftersom besökarna ”skulle ju ha ätit maten någon annanstans….”. Sådana argument kan också tillämpas på resande med flyg och båt, som kör oberoende om fyra personers familjen är med eller inte. Följaktligen är fyrabarnsfamiljens New York-resa utan miljöpåverkan.

Att använda indikatorer, sådana som utsläpp per person och km är viktiga verktyg vid planering av framtida miljöanpassad infrastruktur, men att använda sådana indikatorer i syfte att betygsätta och jämföra verksamheter som i praktiskt bruk inte är jämförbara är att vilseleda.

Att resa med ett relativt lågtflygande turbopropellerdrivet flygplan från Åland till Sverige eller Finland kan vara miljömässigt den bästa lösningen, men då får man naturligtvis inte bilen med sig, vilket emellertid i sin tur gör resenären beroende av allmänna transportmedel, som går oberoende om vår resenär är med eller inte.

JAN WESTERBERG

MILJÖCHEF (PENSIONERAD)